Markägare ska få överklaga Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vilt. Överklagandeförbudet i jaktförordningen strider mot Europakonventionens skydd av ”civil rättighet” för markägare. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast.
Foto: Mostphotos Markägare ska få överklaga Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vilt. Överklagandeförbudet i jaktförordningen strider mot Europakonventionens skydd av ”civil rättighet” för markägare. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast.

Rätt för markägare att överklaga skyddsjakt

Högsta Förvaltningsdomstolen har slagit fast att det är fel i jaktförordningen att det inte går att överklaga Naturvårdsverkets beslut om nekad skyddsjakt. Det strider mot Europakonventionens skydd av ”civil rättighet” för markägare.

Det är Dagens Juridik som refererar domen, som kan få stor betydelse för alla markägare i Sverige när det gäller viltskador och skyddsjakt. Nyheten går att läsa här:

Nekades skyddsjakt på skadegörande älgar
Domen gäller en kvinna i Sala. I december 2014 nekades hon skyddsjakt på älg för att minska betesskadorna på sin mark. Kvinnan överklagade beslutet av länsstyrelsen i Västmanland till Naturvårdsverket, som gick på länsstyrelsens linje. Jaktförordningen har utformats så att det finns ett stopp att överklaga verkets beslut. Om det förbudet mot överklagande är rätt eller fel har sedan manglats i olika rättsinstanser, ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Civil rättighet” enligt Europakonventionen
Enligt domstolen gäller frågan en ”civil rättighet” som behandlas i Europakonventionens artikel 6. Skyddsjakten kan kopplas till skyddet av kvinnans markägande och den näringsverksamhet som finns på fastigheten. Det är något som måste respekteras och kunna överklagas.

FIck inte rätt om själva skyddsjakten
Men när det gäller själva sakfrågan, skyddsjakten på älgar som orsakar skador på marken, har kvinnan inte fått rätt. Men hon, och andra markägare, ska kunna överklaga Naturvårdsverkets avgörande att vilt inte får skyddsjagas. På det sättet är domen intressant för alla markägare som har problem med skadegörande vilt.