Rävjakten i södra Sverige kan bli förlängd i form av skyddsjakt för att få in fler rävkroppar till SVA, som ska undersökas i jakten på dvärgbandmaskar. SVA måste kartlägga om smittan spridits i Sverige.
Rävjakten i södra Sverige kan bli förlängd i form av skyddsjakt för att få in fler rävkroppar till SVA, som ska undersökas i jakten på dvärgbandmaskar. SVA måste kartlägga om smittan spridits i Sverige.

Rävjakten kan förlängas på grund av smittan

SVA intensifierar undersökningarna för att få en mer detaljerad bild av hur utbredd smittan är i landet sedan en räv med dvärgbandmask hittats i närheten av Uddevalla. Eventuellt blir årets rävjaktsäsong förlängd, i form av skyddsjakt, för att kunna få in fler kroppar att undersöka.

– Nu när det har blivit skarpt läge hoppas SVA på fortsatt god hjälp från jägarkåren med att skicka in rävkroppar för undersökning av dvärgbandmask, meddelar Erik Ågren, biträdande statsveterinär och sektionschef på viltsektionen.
Larmet om att dvärgbandmask nått Sverige gjorde att Statens veterinärmedicinska anstalt på måndagen höll ett samordningsmöten med andra berörda myndigheter.
– Först måste vi ta reda på mer om utbredningen av smittan, konstaterar Erik Ågren.
Han vill ha hjälp från båda jägarorganisationerna med att få in fler rävkroppar.
– SVA försöker få in många rävar från de sydligaste länen, där jakten slutar 28 februari. Västra Götaland är det fokus på och vi tar även emot rävar från övriga län, men i mer begränsad omfattning, förklarar Erik Ågren.
Gemensam transport av rävar till SVA arrangeras redan, där många rävar kan samlas ihop.

Vill ha samordnad information
– Annars kan transportkartonger skickas ut till lämpliga kontaktpersoner i länen, tillägger Erik Ågren, som hoppas att de två jägarorganisationerna samordnar informationen ut till länen genom en central person på kansliet.
Framför allt är det rävkroppar från Västra Götaland som SVA vill undersöka.
– Även Halland och övriga sydliga län är viktiga att undersöka, för att få reda på smittans utbredning, kommenterat Erik Ågren.
Den ordinarie rävjakten pågår fram till och med 15 mars i Västra Götaland, men bara till 28 februari i de sydligaste länen.
– SVA vill gärna få in fler av de rävar som skjuts under jakten. Men just nu kan vi inte säga hur många rävar per län som vi har möjlighet att ta emot meddelar Erik Ågren.
– Hör alltid av er till SVA per telefon eller e-post innan ni skickar in rävar. Kartong för inskickning rekvireras kostnadsfritt från SVA för dem som inte samordnar transporten på annat sätt.

Fram till 15 mars
Insamlingen sker i första hand fram till och med 15 mars.
– Diskussioner förs med berörda myndigheter om det eventuellt kan bli frågan om förlängd jakttid i form av skyddsjakt för de län som har kortare jakttid, säger Erik Ågren.
Kroppen kan vara färsk eller fryst, men tarmpaketet måste finnas med så intakt som möjligt.
Fyll i blanketten/följebrevet med kartkoordinater för platsen där räven fälldes.
(RT90, med X och Y koordinater eller longitud och latitud, från GPS, eller från kartprogram på internet som finns fritt tillgängliga).
Skickas flera rävar numreras säckarna och följebrev, så att varje räv går att koppla ihop med respektive skottplats.
För varje räv måste namn och adress, samt helst även e-post till skytt/insändare, fyllas i så att SVA kan skicka ett svar om ytterligare positiva rävar hittas.

KONTAKT MED SVA:
E-post:
vilt@sva.se 

Telefon: 018-67 40 00. (Växeln på SVA.) 
Frågor om dvärgbandmask: Eva Osterman-Lind, parasitolog. Erik Ågren, viltpatolog
Frågor om att skicka in rävar: Ewa Backman, viltsektionen.

SMITTVÄGAR

Rävens dvärgbandmask sprids i naturen genom att mikroskopiska ägg finns i rävavföring. Mellanvärden (oftast sorkar) äter äggen och därefter utvecklas parasitcystor i inre organ. Sedan äts sorken upp av en räv, och nya vuxna bandmaskar kan utvecklas i rävens tarm. Bandmaskäggen kan också smitta människor som i enstaka fall kan bli allvarligt sjuka om parasitcystor bildas. Smittan är via munnen så grundprincipen är inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först, ha en god handhygien, använd engångshandskar och minimera hantering av rävkroppar.
Mer information om denna smitta finns bland annat på www.sva.se och www.smi.se.

ATT SKYDDA SIG MOT SMITTA

Använd engångshandskar, och minimera kontakten med rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.