Avskjutningen ökade med 11 908 vildsvin under jaktåret 2017/2018.
Foto: Shutterstock Avskjutningen ökade med 11 908 vildsvin under jaktåret 2017/2018.

Rekordmånga vildsvin fällda igen

Totalt fälldes 114 821 vildsvin i Sverige under jaktåret 2017/2018. Mest ökade avskjutningen i Västra Götaland och Östergötland. Men störst, per tusen hektar, var den i Södermanlands, Skåne och Stockholms län.

Det innebär att det för andra jaktåret i rad sköts fler än 100 000 vildsvin i Sverige. 2016/2017 fälldes 102 923 vildsvin. Avskjutningen ökade därmed med 11,6 procent under jaktåret 2017/2018.

Gynnsamt klimat
Vintern var mild och fodertillgången god i södra delen av landet. Men trots att avskjutningen var som störst, per tusen hektar, i bland annat Skåne så minskade den något både där och i Blekinge län.
Minst antal vildsvin sköts det i Värmlands, Gävleborgs och Dalarna län. I det sistnämnda ökade dock den rapporterade avskjutningen med nästan 50 procent, från 604 till 886 vildsvin.

Inga rapporter i norr
I Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län finns inga rapporter om vildsvin, men i Jämtlands och Västernorrlands län börjar observationer bli vanligare.
Siffrorna kommer från Svenska Jägareförbundets viltövervakning.
Uppgifterna för det nyligen avslutade jaktåret 2018/2019 är ännu inte sammanställda.