Foto: Anna Marntell SkogsstyrelsenTallungskog som ätits upp av älgar. Svältande älgar under den snörika vintern gav rekordstora betesskador på tallskogar i Norrland. Det visar sammanställningen av Älgbetesinventeringen. Skogsstyrelsen vill se krafttag för att stoppa skadorna.

Rekordstora älgbetesskador i Norrland

Skogsstyrelsen larmar om att viltbetesskadorna på tallskogen i Norrland har ökat till rekordstor omfattning efter den snörika vintern med svältande älgar. Det visar statistik som nu är klar från Skogsstyrelsens årliga inventering. ”Det finns områden med skador i en omfattning som aldrig tidigare uppmätts”, skriver myndigheten, som vill öka avskjutningen i älgstammen med 10 till 20 procent.

– Nästan alla områden uppvisar årsskador på mer än tio procent, vilket är helt bedrövligt, kommenterar Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Det finns inte tillräckligt många oskadade stammar kvar i ungskogen för att klara det uppsatta målet.
 – Skadorna innebär vanligtvis inte att tallen dör men leder till minskad tillväxt i skogen. Det blir försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren, tillägger Christer Kalén,

Larm om skadorna i Norrland
Tidigare i somras presenterades resultaten från Älgbetesinventeringen (Äbin) från övriga delar av Sverige. Nu visar alltså inventeringarna från Norrland att skadorna fortfarande är för höga.
Inget av de 19 inventerade älgförvaltningsområdena klarade gränsen för godkänt, det vill säga att maximalt fem procent av tallstammarna har skador från det senaste året. I områden med svagare marker är målet max två procent skador. 

Varannan tall skadad
I ett område i Jämtland har varannan tall skadats bara under senaste året. Det är nivåer som aldrig tidigare mätts upp i Norrland.
I stora delar av Sverige var vintern mycket snörik. Det påverkar främst hur skadorna varierar i landskapet men också det totala skadetrycket.
Den djupa snön gör att älgens rörlighet begränsas. Älgarna blir stationära i enskilda bestånd, vilket förklarar att vissa områden uppvisat extrema skadenivåer. Samtidigt har markvegetation varit otillgänglig under en längre period än normalt.
De rekordstora betesskadorna leder till krav på effektivare älgjakt.
Skogsstyrelsen vill nu öka avskjutningen med upp till 10–20 procent.
– Alla involverade aktörer behöver inse allvaret i situationen och nu göra kraftiga och samordnade ansträngningar i de flesta av de inventerade områdena, kommenterar Christer Kalén.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...