Revirvargar skjutna från helikopter

Ett revirmarkerande vargpar sköts på fredagen i norska Rendalen, skriver statliga Miljödirektoratet på sin hemsida.

Vargarna upptäcktes ha bildat revir utanför den speciella vargzon där Norge tillåter vargrevir. Området är prioriterad betesmark för frigående får och därför gav de norska myndigheterna klartecken till skyddsjakt. Vargarna fälldes från helikopter.
Rendalen ligger i höjd med Sveg, omkring fem mil in i landet.