Riksdagen antog nya eftersöksregler

Riksdagen har antagit de nya reglerna för eftersök av trafikskadat vilt. Det blir höjda eftersöksersättningar, ökade befogenheter för polisen och eftersöksjägarna samt ökat ansvar på trafikanterna att anmäla olyckor.

De ökade ersättningsnivåerna har föreslagits ligga på 1 900 kronor för rovdjur och 700 kronor för älg och vildsvin. Övrigt vilt ska ersättas med 400 kronor. Nivåerna har varit omdiskuterade och Naturvårdsverket har möjlighet att justera ersättningsnivåerna.
De nya reglerna syftar också till att förkorta lidande för trafikskadat vilt. Den som kör på ett djur blir skyldig att göra anmälan. Tidigare har regeln varit att man ska göra anmälan om man bedömmer att djuret är skadat, vilket kan vara svårt för en bilist att avgöra.

Får gå in på annans mark
Vidare ska eftersöksjägare få rätt att passera ägogränser i sin jakt på de skadade djuren. I möjligaste mån ska markägare underrättas, men går inte det så är det ändå tillåtet att fortsätta eftersöket.
Rådjur är det minsta djur som omfattas av eftersökslagstiftningen.