Foto: Shutterstock Under det senaste decenniet har betesskadorna fördubblats enligt Jordbruksverket.

Riktad upphandling mot betesskador

Viltskadorna på grödor har ökat kraftigt. Jordbruksverket riktar därför en upphandling mot produkter och metoder som ska förebygga och minska betesskadorna.

Enligt Jordbruksverkets siffror har viltskadorna fördubblats sedan 2014. Till exempel skadades 17 procent av spannmålsarealen 2020 medan siffran 2014 låg på bara 8 procent.

Förutom att orsaka extra kostnader innebär viltskadorna att producenterna avstår från att odla till exempel ärtor, havre och vete eftersom vildsvin, dovvilt och älg går extra hårt åt dessa grödor.

Nya produkter

Därför går Jordbruksverket nu ut med en riktad upphandling som syftar till att utveckla nya produkter som kan bidra till utveckling av nya tillvägagångssätt, metoder och produkter som ska förebygga betesskadorna.

Projektet ska finansieras av landsbygdsprogrammet ”stöd till samarbeten”.

”En skjuts framåt”

– Vi märker att viltskador är en av de saker som bekymrar Sveriges lantbrukare, bland annat på grund av att lönsamheten försämras. Det arbetas mycket med denna fråga runt om i landet och vi hoppas därför att denna insats kan göra att frågan får en skjuts framåt, kommenterar Thomas Dalkvist på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.