”Risk för skador inte skäl för vargjakt”

Enligt Naturvårdsverkets förslag på den nya utformningen av skyddsjakt på varg ska tillstånd kunna ges även som förebyggande åtgärd, för att minska risken för framtida skador.

Svenska Rovdjursföreningen ser med oro på förslaget och ställer sig helt främmande till förslaget om att hela familjegrupper ska kunna skjutas i förebyggande syfte.

– Licensjakt kan bli aktuellt först när förutsättningarna för sådan jakt är uppfyllda och det är de inte i dagsläget, säger Naturvårdsverket med hänvsining till EU-kommissionens motiverade yttrande. Det är en tydlig signal till regeringen att det krävs ett radikalt nytänk i vargpolitiken, förklarar Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, i ett pressmeddelande.

Tar Kynnavargen som exempel
Som exempel på hur det kan se ut om förslaget om förebyggande skyddsjakt kan se ut, hänvisar Rovdjursföreningen till fallet med Kynnavargen i Småland.
”Vargen sköts den 12 november för att ha tagit får trots att inga förebyggande insatser gjorts i området när det gäller bevakning och stängsling. Enligt jaktlagen ska förebyggande insatser (andra lämpliga lösningar) prövas fullt ut innan man kan göra undantag för jakt på fredade djur”, skriver föreningen i sitt pressmeddelande.
Förebyggande åtgärder riskerar att minska
– Risken med Naturvårdsverkets förslag är att det alvarligt försvagar incitament att jobba med förebyggande åtgärder om det blir praxis att jakt ska användas i förebyggande syfte. En möjlig konsekvens kan bli att den åsyftade spridningen av vargstammen söderut i Götaland försvåras eftersom det finns tätare djurbesättningar i området. I stället för att satsa mer på förebyggande skyddsjakt inför betessäsongen borde man arbeta med en god beredskap i dessa områden, säger Ann Dahlerus.
Orimligt ta bort familjegrupper
Att ta bort hela familjegrupper och motivera det med att de har potential att ställa till med större skada en enskilda vargar är orimligt, anser Rovdjursföreningen.
– Hur ska man kunna urskilja vilka individer i en familjegrupp som orsakat skada? Räknas valpar dit? En vargfamilj är dessutom en dynamisk enhet och kan ändra struktur och skepnad på kort tid, säger Ann Dahlerus.
”Förslaget innebär att man frångår tidigare praxis att tillämpa skyddsjakt först när skada inträffat och är principiellt viktig eftersom det även är tänkt att gälla för alla andra rovdjursarter i ett nästa steg. Naturvårdsverket upprepar dock återkommande i sin redogörelse till regeringen att beslut om jakt innan allvarlig skada inträffat kräver en noggrann och ytterst svår bedömning och måste motiveras väl. Därför menar verket att möjligheten att tillämpa sådan jakt är mycket begränsad,” skriver föreningen.
”Tolkar EU-lagar rätt”
Rovdjursföreningen är, utöver detta, försiktigt positiva till Naturvårdsverkets övriga överväganden. De menar att Naturvårdsverkets inställning präglas av en korrekt tolkning av EU-lagstiftningen som Sverige har att hålla sig till när det gäller jakt på hotade arter.