En tilldelning på tre älgar per 1000 hektar innebär att avskjutningen kan bli lika stor som hela älgstammen i Härjedalen.
Foto: Anders Ljung En tilldelning på tre älgar per 1000 hektar innebär att avskjutningen kan bli lika stor som hela älgstammen i Härjedalen.

Risk för utrotning av älg i Härjedalen

I Härjedalen är tilldelningen av älg inför årets jakt lika stor som älgstammen. Det innebär att älgarna riskerar utrotning och tjänstemän vid länsstyrelsen i Jämtland är oroade.
Tilldelningen är tre älgar per 1000 hektar.

Länsstyrelsens beräkningar tyder på att siffrorna för älgstammens storlek är de samma. Om stammen ska kunna leva vidare bör avskjutningen vara maximalt 0,9 älgar per 1000 hektar.

Magnus Kristoffersson är rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Jämtland. Han menar att det inte finns någon annan plats i världen där älgarna är så få och björnarna så många.

Om älgstammen minskas är risken större att björnarna äter upp älgkalvarna.

På sikt kan detta innebära att länsstyrelsen inte kan tilldela något större antal eller några älgar alls.

Enligt Magnus Kristoffersson är det främst skogsbolagen och markägarna som vill få ner antalet älgar. På vintern samlas många vandringsälgar i ungtallskogar och dalgångar och ställer till med skador. Därför är tanken att de jägare som jagar i de älgtäta områdena kan skjuta av sina licenser. De andra får försöka hålla igen.