Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) värnar om halvautomatiska studsare för till exempel vildsvinsjakt.
Foto: Sveriges Riksdag Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) värnar om halvautomatiska studsare för till exempel vildsvinsjakt.

”Rör inte jägarnas vapen”

M-fråga i riksdagen om EU:s vapenförbud

Moderade riksdagsledamot Sten Bergheden riktar en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om hur man ska klara jakten om man tar bort vissa typer av jaktvapen.
– Rör inte jägarnas vapen, självklart måste jägarna ha tillgång till vapen som gör att jakten kan ske på ett säkert och tryggt sätt, säger Sten Bergheden (M).

Det väntade förslaget från EU-kommissionen om att bland annat förbjuda halvautomatiska vapen ställer till det för både sportskyttar och jägare, menar Sten Bergheden (M) i sin skriftliga fråga till landsbydsminister Sven-Erik Bucht (S).
”Många skyttar kommer i så fall att få sluta med sitt skytte och sin idrott vilket är helt oacceptabelt. Dessutom kommer ett förbud av halvautomatiska vapen att försvåra jakten och säkerheten för många jägare”, skriver Bergheden.

Snabba skott behövs vid exempelvis vildsvinsjakt
Bland annat lyfter Sten Bergheden fram att det finns ett stort behov av att snabbt kunna avlossa flera skott vid vildsvinsjakt om det uppstår farliga situationer. Denna möjlighet äventyras om halvautomatiska vapen förbjuds.
”Det är inte de lagliga halvautomaterna som är ett problem i brottsstatistiken, utan det är de olagliga och illegala vapnen – ofta från olika krigsområden i världen”, skriver Bergheden.
Vildsvinsstammen växer och därmed också behovet av att jaga dem. Ett förbud mot halvautomatiska vapen leder till att denna jakt försvåras, menar Sten Bergheden.

Vad tänker landsbygdsministern göra?

Den direkta frågan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är vad han avser att göra inom sitt ansvarsområde för att påverka EU-kommissionen så att detta vapenförslag tas bort och vi kan behålla halvautomatiska vapen som är nödvändiga för att kunna utföra olika jakter på ett säkert och tryggt sätt och därmed hålla våra viltstammar på en rimlig nivå?