En känd rovdjursaktivist begär ut uppgifterna om vilka som äger lofällor och var de står placerade.
Foto: Dan Törnström En känd rovdjursaktivist begär ut uppgifterna om vilka som äger lofällor och var de står placerade.

Rovdjursvän begär ut uppgifter om svenska lofällors placering

En känd rovdjursaktivist begär nu ut uppgifterna om var svenska jägare ställer sina lodjursfällor.
– Det känns inte bra att lämna ut uppgifterna, säger Anki Alfredéen på länsstyrelsen i Dalarna.
– Det är fel på systemet när det kan bli så här, säger JRF:s riksviltvårdskonsulent, Ulf Kallin.

Jaktojagare.se har kollat med länsstyrelserna i Dalarna, Örebro och Västmanland. Där har en och samma person, en känd rovdjursaktivist som debatterar flitigt i i bland annat frågan om fällfångst av lodjur, begärt ut alla uppgifter om fällorna. Det är uppgifter om vem som äger och jagar med fällan, men också dess exakta geografiska position angiven med koordinater.

Juristerna säger…
– Vi har lämnat ut uppgifterna, eftersom våra jurister säger att vi inte kan hävda sekretess. Men det känns inte bra att uppgifterna blir offentliga. Det vore mycket olyckligt om det leder till sabotage mot fällor, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare i Dalarna Anki Alfredéen.
Jaktojagare.se har inte nått rovdjurshandläggaren i Örebro, men i Västmanland har kollegan Göte Hamplin fått en begäran.

Annan tolkning
– Jag svarade att det var gamla uppgifter, från fjolårets jakt. Den person som vill ha ut uppgifter om fällorna får återkomma när vi har fått dem inför årets jakt.
– Men våra jurister menar att vi kan hävda sekretess, eftersom ett offentliggörande av fällorna kan störa länsstyrelsens tillsynsansvar, säger Göte Hamplin.
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Järgarnas Riksförbund, är mycket kritisk till att fällornas ägare och placering är offentlig handling hos vissa länsstyrelser.

Det har skett sabotage
– Det har hänt tidigare, att innehavare av fällor först fått dem saboterade och sedan blivit polisanmälda. Man har exempelvis slitit bort märkningen och sedan ringt polisen.
– Det här är ett systemfel som saboterar fälljakten och leder till att polisen måste göra kostsamma utredningar helt i onödan, säger Ulf Kallin.
Han tycker att de borde gå att sekretessbelägga uppgifter om jaktfällor på samma sätt som exempelvis vapenregistret är sekretessbelagt.
– En av effekterna är också att fällornas ägare sannolikt äger vapen och alltså går att spåra på ett enkelt sätt, säger Ulf Kallin.
Christer Pettersson på Naturvårdsverkets avdelning för viltförvaltning, har uppfattningen att länsstyrelserna i nuläget inte kan sekretessbelägga vem som äger lofällor och var de står placerade.

Komplex lagstiftning
– Sekretesslagstiftningen är väldigt komplex och det är hela tiden en avvägning mellan offentlighet och sådant som bör sekretessbeläggas.
– Aspekten, att det röjs vem som äger vapen, är inte lyft tidigare. Men då tänker jag att jägarna måste sluta ha jägarförbundens dekaler på sina bilar. Jag tänker också på hur lätt det måste vara för den intresserade att åka till en skjutbana och se vilka som för med sig och skjuter med olika vapen, säger Christer Pettersson.

Förstör jakten
En annan aspekt är att kännedom om fällornas placering gör de möjligt för vem som helst att besöka dem. Med människovittring runt fällorna torde det bli omöjligt att fånga några lodjur.