Laikan, ägd av Johan Olsson från Delsbo, visar ett nästan perfekt arbete med den mobila testbjörnen. Däremot var det inte samma skärpa på laikan uppe vid björnparken.
Laikan, ägd av Johan Olsson från Delsbo, visar ett nästan perfekt arbete med den mobila testbjörnen. Däremot var det inte samma skärpa på laikan uppe vid björnparken.

Rullstolsburen björn testar hundar

Riktiga björnar bakom ett stängsel visar inte alltid vad jakthunden går för. En uppstoppad björn, monterad på ett radiostyrt underrede till en elrullstol, kan ge ett bättre resultat. Det anser Conny Björklund, som startade björnhundstesterna för 17 år sedan.

För första gången testas rullstolsbjörnen vid Orsa Grönklitts björnpark. På plats finns Kenneth Jonsson från Mullsjö, som är en av upphovsmännen till konstruktionen.

Projektet kan genomföras med hjälp av bland andra Rovdjurscentrum, länsstyrelsen och Jägarnas Riksförbund, JRF, i Dalarna.

Gunnar Håkansson, vice distriktsordförande, berättar att JRF skänkt 10 000 kronor till orsajägarna för att de ska få en egen ”radiobjörn”.

Fler ska kunna testa hunden

– Ett björnskinn finns redan och underredet är på gång. Tanken är att ha en radiostyrd björn där alla har möjlighet att testa sin hund. I första hand är det för att få fram duktiga eftersökshundar, men jägarna ska även få besked om hunden kan användas för björnjakt, förklarar Gunnar Håkansson.

Fredagen den 2 maj görs ett tvådelat test på björnhundar.

Hundraserna som testas är plotthund, jämthund, gråhund, laika och en stövare-jämthundblandis.

Först testas hundarna mot levande björnar bakom stängslet i björnparken. Några timmar senare är det dags för hundarna att möra den radiostyrda rullstolsbjörnen utanför folkparken Skeer i Orsa.

”Helt överlägsen andra tester”

– Användningen av handikappbjörnen är helt överlägsen andra tester, säger orsajägaren Conny Björklund. Han var med att starta björntesterna vid björnparken redan 1991.

Några av hundarna uppmärksammar direkt att björnarna i björnparken går innanför ett stängsel. Då blir björnarna ointressanta. En hund visar i sin tur tydliga lekinviter mot björnarna bakom stängslet.

När hundarna får kontakt med rullstolsbjörnen finns en helt annan skärpa.

Testet med rullstolsbjörnen börjar med att hunden följer ett spår med björnspillning och blod. Hunden följer spåret ett hundratal meter innan den släpps för att möta radiobjörnen. Under den uppstoppade björnen finns en filt från ett björnide så att hunden på blodspåret även skall känna vittring av björn.

Vågar ställa radiobjörnen?

Syftet är att se om hunden vågar ställa björnen med ståndskall och se hur hunden arbetar på ståndet.

Konstruktören Kenneth Jonsson kan med hjälp av radiostyrningen få björnen att röra sig i olika riktningar och ge ifrån sig naturliga läten.

Det visar sig att de hundar som ignorerat björnarna i hägnet nu arbetar som om det var en riktig björn.

Andra hundar, som verkade bra på testet vid björnparken, visar sig inte hålla mentalt sett när de träffar på den radiostyrda björnen. Några hundar försöker fly genom det låga stängslet som är uppsatt.

Arbetsgrupp jobbar vidare

Vid testet medverkar sex olika domare.

– Nu ska en arbetsgrupp med hjälp av det här testet skapa en mall för vilka kriterier som hunden måste uppfylla för att få godkänt vid björntestet, berättar Conny Björklund.

Orsajägarna har fått hjälp av länsstyrelsen i Dalarna med resekostnaderna för konstruktören Kenneth Jonsson. Även björnparken är intresserad av björntestet och har sponsrat idéutvecklingen av testet genom att bjuda Kenneth Jonsson på boendet under testet.

Jägareförbundet inte med

Jägarnas Riksförbund har på olika sätt stöttat projektet. Däremot verkar inte Jägareförbundet Dalarna vara intresserade av att utveckla testen för att få fram bra björnhundar eftersom Jägareförbundet tackat nej till att vara med i projektet.

– Testbjörnen verkar intressant, säger Anki Alfredéen, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen.

Hon tycker att orsajägarnas pilotprojekt med testbjörnen är viktigt ur flera synvinklar. Inte bara för jägare och eftersöksjägare, utan även för till exempel bärplockare som har hunden med sig ut.

– Att veta hur hunden uppför sig i kontakt med björn och att lära sig läsa hunden kan ge ägaren viktig information att exempelvis björn finns i närheten, säger Anki Alfredéen.