S-politiker vill ha vargfällor för radiomärkning

Allt snöfattagare vintrar gör att s-politikern Ann-Kristine Johansson vill ha fällfångst av varg för att kunna radiomärka fler vargar.

– Vad tänker miljöminister Andreas Carlgren göra för att pröva andra metoder när varg- och lostammen ska inventeras?

Det undrar s-ledamoten Ann-Kristine Johansson från Värmland i en skriftlig fråga i riksdagen.

De två senaste vintrarna har varit snöfattiga i de södra delarna av Värmland. På grund av lite snö har inventeringen av varg och lodjur inte kunnat genomföras enligt gällande föreskrifter. Därmed har kunskapen om varg och lo, i dessa områden, blivit ofullständig, konstaterar Ann-Kristine Johansson.

Återkommande snöfattiga vintrar och den förväntade klimatförändringen innebär att nya inventeringsmetoder behöver utvecklas, tycker hon.

Fler radiomärkta vargar

Det finns förslag om att fler vargar bör förses med sändare, åtminstone under en provperiod om 5-10 år.

Att söva vargar med skott från helikopter fungerar endast under goda snöförhållanden.

– Därför måste länsstyrelserna få ett generellt tillstånd att fånga in och radiomärka vargar från marken med hjälp av lämpliga fångstanordningar. För att inventera varg och lo och leva upp till riksdagens förväntningar, är det viktigt att andra inventeringsmetoder får prövas, kommenterar Ann-Kristine Johansson.