Under årets jakt i de svenska björnlänen får 24 fler björnar fällas jämfört med förra årets licensjakt.
Under årets jakt i de svenska björnlänen får 24 fler björnar fällas jämfört med förra årets licensjakt.

Så blev årets björnkvot

Vid årets licensjakt på björn, som börjar den 21 augusti, får sammanlagt 319 individer fällas i björnlänen Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbotten. Det är en ökning med 24 björnar jämfört med förra året.

Med drygt 3 300 björnar i landet betyder kvoten på 319 björnar att cirka nio procent får skjutas.

Rätten att besluta om licensjakt är sedan förra året delegerad från Naturvårdsverket ut till respektive björnlän, utom i Värmland där verket ansvarar för beslutet.

Flest björnar får fällas i Norrbotten, där forskningen visat att björnar orsakar rennäringen mycket stora skador.

Några av länen (Dalarna, Västerbotten och Jämtlands län) är indelade i särskilda områden där det finns en kvot per område.

Särskild kvot för björnhonor
Dalarna har fyra områden och dessutom en särskild kvot för hondjur i varje område, vilket betyder att jakten kan avblåsas trots att inte kvoten är uppfylld.

Aktuell information om avskjutning har respektive länsstyrelse.

Björnjaktskvoten län för län

• Norrbotten: 90 björnar.

• Västerbotten: 25 björnar. (16 björnar nedanför odlingsgränsen.)

• Jämtland: 80 (35 björnar norr om E14. 45 björnar söder om E14.)

• Västernorrland: 22 björnar.

• Gävleborg: 48 (40 björnar i hela länet. De återstående åtta tilldelas särskilda områden i nordvästra delen av länet.)

• Dalarna: 52 (Maximalt 13 honor över 80 kilo. Därefter avslutas jakten.)

• Värmland: Två björnar (Endast björnjakt i kommunerna Torsby och Hagfors.)