Så mycket förlorar markägare på varg

I brist på en socioekonomisk analys av vad vargetableringar för med sig har Svenska Jägareförbundet börjat göra en egen. Den första delen är nu klar och handlar om hur mycket jaktintäkter som går förlorade på marker som har varg.

Svenska Jägareförbundets beräkningar på hur vargetableringar påverkar ekonomiskt visar att intäkterna från jaktarrenden minskar med ungefär 50 miljoner kronor per år. Det betyder att varje vargrevir orsakar minskade inkomster från jakt på cirka en miljon var. 

Olika prislägen
Priserna på jaktarrenden skiljer sig ganska mycket åt beroende på läget, och storleken på reviren är också olika.
– Efter kontakter med flera bolag som har markinnehav i vargområdet kan vi ändå, med ganska stor säkerhet, säga att jaktarrendet sjunker i värde med cirka en tredjedel. Ifall det även finns lodjur på markerna minskar intäkterna ytterligare. Ibland är intäktsförlusten så hög som 40 procent, säger Fredrik Widemo, som gjort undersökningen, till Svensk Jakt.

Vissa förlorar mer
På vissa håll där priserna är högst i landet, som i Stockholms och Västra Götalands län, förlorar markägare ännu mer. 
– Ett nytt vargrevir i södra Sverige kan innebära minskade inkomster på cirka fyra miljoner kronor för markägarna. Ägosplittringen är större i de södra delarna av landet vilket innebär att det är många fler som drabbas, men de påverkas då enskilt lite mindre, säger Fredrik Widemo till Svensk Jakt.

Bara räknat på arrenden
I beräkningen har man inte tagit hänsyn till andra ekonomiska aspekter som minskade intäkter av viltkött och annat, utan bara frågan kring arrende. Markägare i vargdrabbade områden säger sig ha svårt att hitta någon som vill arrendera för jakt. En del menar att de måste sänka priserna ännu mer, kanske till och med ner till hälften.