Regeringen har beslutat att sekretessen på jägarexamensregistret ska tas bort så att polisen lättare ska kunna handlägga vapenlicensansökningar.
Foto: Montage / jfwalker / Shutterstock.com / Sveriges Riksdag Regeringen har beslutat att sekretessen på jägarexamensregistret ska tas bort så att polisen lättare ska kunna handlägga vapenlicensansökningar.

Så ska jaktvapenlicenser snabbas på

Idag tog regeringen beslut om att lyfta sekretessen på jägarexamensregistret som hanteras av Naturvårdsverket. Därmed kommer Polismyndigheten att enklare och snabbare kunna sköta handläggandet av jaktvapenlicensärenden, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

– Dagens beslut är bra för både jägare som ansökt om jaktvapenlicens och för polisen som nu snabbare och med mindre resurser kan hjälpa jägarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i pressmeddelandet.
I dag sköts hanteringen av sökta jaktvapenlicenser på ett ineffektivt sätt – Polismyndigheten måste i varje enskilt fall ta kontakt med Naturvårdsverket per telefon för att få ut uppgift om jägarexamen. Informationen kan därefter lämnas över till Polismyndigheten efter att en skadebedömning gjorts.
Regeringen har därför tagit ett beslut om att en sekretessbrytande bestämmelse införs i jaktförordningen. Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen ska därmed inte hindra att uppgifter om avlagd jägarexamen som finns hos Naturvårdsverket lämnas till Polismyndigheten i ärenden om tillstånd att inneha vapen.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.