Foto: Shutterstock Trots allt ideellt arbete som satsas och stora kostnader för inblandade myndigheter saknas älg i stora delar av Skåne.

”Saknas förutsättningar för älgstam i stora delar av Skåne”

Hur mår älgen i Sverige? Den frågan avhandlades under ett utbildningstillfälle i Kristianstad förra veckan. ”En slutsats var att det saknas förutsättningar för en älgstam i stora delar av Skåne”, kommenterar JRF:s Sven-Olof Sandberg.

Det var i onsdags förra veckan som ett 40-tal deltagare från viltförvaltningsdelegationen och älgförvaltningsgrupperna samlades på Naturrum i Vattenriket i Kristianstad.

Historiskt perspektiv

Bakom utbildningstillfället stod länsstyrelsen och Jonas Malmsten, expert inom veterinärmedicin på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, talade om situationen och förutsättningarna för den skånska älgstammen.

Jonas Malmsten inledde med att beskriva utvecklingen från tiden då det knappt existerade älg i landet via älgexplosionen på 1980-talet till dagens läge med en vikande stam.

”Många jaktdagar”

Sven-Olof Sandberg, Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, ordförande i Skåne, deltog under dagen och säger:

– Det konstaterades att vi i dag har en lång jakttid med många jaktdagar, vi inventerar älgen vilket inte gjordes på gamla tider. Vi har klövvilt i mängder och har en mängd hundar till hjälp i jakterna.

30 procent tjurar

Han fortsätter:

– En förändring i Jonas synsätt är att för tio år sedan menade han att vi behövde en tjurandel i vinterstam på 40-45 procent. Idag har uppfattningen ändrats till att det går bra att gå ner till strax under 30 procent tjurandel utan att det påverkar stammen negativt.

Klimatförändringar och konkurrens från annat klövvilt utgör hot mot älgstammen.

Mängden älgar

– Ser vi på mängden älgar i Skåne och älgens möjligheter att leva väl i Skåne så är det mer bekymmersamt. Jonas menar att den temperaturökning som skett värmestressar älgen, älgen trivs kanske inte helt heller tillsammans med mycket annat klövvilt.

Sven-Olof Sandberg avslutar:

Många timmar

– Trots att det läggs ner många timmar av ideellt arbete, myndighetsarbete och kostnader på förvaltning i Skåne så i två tredjedelar av Skåne saknas egentligen älg och där saknas även goda förutsättningar för att bilda en god älgstam. Detta måste man nog överväga i framtiden om det är försvarbart. 

 – I områdena i norr och de som gränsar till Småland och Halland  finns i dag en stam på omkring fem älgar per 1 000 hektar i vinterstam och en årlig avskjutning på runt 350 älgar. Men lyssnar man på Malmstens framtidsutsikter så om 20 år kanske även dessa områden inte har de biologiska förutsättningarna att hålla älg.