Flyttvargstiken bör skjutas eftersom den etablerat sig på samebyns marker, kräver samerna i Idre. Om det är parbildning på gång i reviret är läget extra akut, påpekar renskötarna.
Flyttvargstiken bör skjutas eftersom den etablerat sig på samebyns marker, kräver samerna i Idre. Om det är parbildning på gång i reviret är läget extra akut, påpekar renskötarna.

Sameby kräver skyddsjakt på flyttvargen

Samerna i Idre vill ha skyddsjakt på den ryska flyttvarg som etablerat sig på samebyns året runt-marker.
– Vi förordar skyddsjakt eftersom vi tror att hon kommer att vandra tillbaka om hon flyttas. Speciellt om det finns en hanne i området som hon slagit sig ihop med, säger Benny Jonsson, rovdjursansvarig i samebyn.

För drygt en vecka sedan såg en privatperson två vargar öster om Särna. Det är i området där den finskryska flyttvargen rört sig sedan försommaren.
– Han berättade att det kom en ljus varg med sändarhalsband först. Efter kom ytterligare en varg. Observationen är gjord på 75 meters avstånd, berättar Ole Opseth, naturbevakare för länsstyrelsen i Dalarna och områdesansvarig.

Parbildning möjligt
Det kan alltså vara parbildning på gång i reviret. Det bekymrar samerna i Idre sameby. Norra delen av reviret ligger i renarnas året runt-marker, där både tjurar, vajor och renar uppehåller sig just nu.
– Det är inte bara problemet att vargar dödar renar. De gör också att flockarna splittras och sprids ut över enorma arealer. Det är meningen att vi ska samla och räkna alla renar i januari. I fjol lyckades vi inte samla dem förrän i februari. Det blir ett helsickes merarbete, säger Benny Jonsson.
Han menar att ärendet brådskar, eftersom skadorna och merarbetet ökar ju längre tid vargarna vistas i området.

Har stött på myndigheterna
Den politiska inriktningen i Sverige är att det inte får finnas fast vargetablering i renskötselområdet. Benny Jonsson och de övriga samerna i Idre har stött på myndigheterna vid flera tillfällen för att få bort den ryska flyttvargen från området.
På försommaren gick samhällets personal upp med helikopter och försökte stöta bort den flyttvargen från de norra delarna av reviret. Något dygn efter skrämselinsatsen flyttade hon sig flera mil söderut.
Men efter ett tag började hon patrullera de norra delarna av reviret igen.
– Det känns konstigt att samhället inte agerar. När den andra flyttvargen närmade sig renarna i Gällivare sköts den direkt. Är det för att den här betraktas som så värdefull genetiskt, som man inte gör någonting? Vilken är skillnaden? undrar Benny Jonsson.

Väntar på formell ansökan
Jakt & Jägare har talat med företrädare för både länsstyrelsen i Dalarna och Naturvårdsverket. De har inga kommentarer mer än att det inte inkommit någon formell ansökan om skyddsjakt.
Det finns alltså ingen ansökan att ta ställning till. Men det kommer det att bli ändring på. Benny Jonsson har talat med de övriga medlemmarna i samebyn och avser nu att göra en formell framställan om att få bort vargen.
– Vi förordar att samhället lokaliserar henne med hjälp av sändaren och skjuter henne från helikopter, säger Benny Jonsson.
Alternativet är att vargen flyttas igen. De beslutande myndigheterna har nu flera problem att ta ställning till:
• Hur många gånger är det etiskt försvarbart att söva ett vilt djur och flytta det?
•Hur långt måste hon flyttas den här gången – utan att hon vandrar norrut igen?
• Hur gör man om flyttvargen har en partner? Splittrar man paret och flyttar bara tiken – eller försöker man flytta båda två?
• Om båda flyttas – är chansen större att de etablerar sig på den plats där de släpps?
Den sista frågan kan vargforskare Olof Liberg inte besvara på rak arm.

Misslyckade jakter på hannen
– I USA använde man acklimatiseringshägn när man flyttade hela familjegrupper. Det är möjligt att det också genomförts flyttningar av par som släppts fria direkt, men jag kan inte redogöra för hur det slutade, säger Olof Liberg.
Det har spekulerats i om finskryskan går tillsammans med en hanne från Fulufjällsreviret. Den har hållit till nordväst om Idre och fått flera skyddsjaktsdomar på sig. Skyddsjakterna har dock misslyckats.
Enligt Benny Jonsson har det också funnits en varg i närheten av Särna under våren och försommaren. Kanske är det den finskryskan tagit som partner.