Samebyarna menar att de på grund av varg har drabbats av skador långt utöver vad de förväntas bära.
Foto: Mostphotos Samebyarna menar att de på grund av varg har drabbats av skador långt utöver vad de förväntas bära.

Samebyar vill slippa vargföryngring

Tre samebyar i Jämtlands län begär nu att Naturvårdsverket omprövar sitt beslut om att miniminivån för varg i länet ska vara en föryngring, eftersom det har inneburit en total katastrof för dem.

Det är samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen som i en skrivelse till Naturvårdsverket förklarar att de under de senaste åren har drabbats av skador långt utöver det som de förväntas bära, inte minst på grund av de två vargreviren på gränsen mellan länen Gävleborg och Jämtland.
– Problemet med vargen är ju att man får sådan spridning på renarna så att det blir ohållbart. Det jobbet man får göra då är att fara och titta vad vargen gör och det är heltidsjobb det. Man kan inte bara slå undan fötterna för rennäringen, jag tycker det är så jädra styggt gjort, säger Nicklas Johansson till Sameradion & SVT Sápmi.
Länsstyrelsen i Jämtlands län, flera kommuner i länet samt Sametinget har tidigare protesterat mot en vargföryngring i Jämtlands län.

Har inte fått svar än
Än så länge har Naturvårdsverket inte svarat samebyarna. Men till Sameradion & SVT Sápmi säger Marcus Öhman, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, att myndigheten inte har för avsikt att ompröva sitt beslut:
– Vi fortsätter att jobba utifrån de lagar och regler vi har när det gäller att förvalta vargen i Sverige och då ska det vara minst 300 vargar i hela landet. Följer vi riktlinjerna när det gäller hur vargpopulationen ska vara spridd blir det att vi har en föryngring i Jämtlands län.
Han påpekar också att en lösning på problemet för samebyarna är att fortsätta ansöka om skyddsjakt.