Foto: Mostphotos Antalet lodjur ligger under förvaltningsmålet, enligt samebyn. Men de rovdjursdrabbade samerna menar att inventeringen visar fel antal.

Samisk ilska över rendräpande lodjur

Ett 100-tal renar har rivits av lodjur söder om Vindeln i Västerbotten. Nu är Rans sameby som har renar i trakten kritisk till att bara fyra individer får fällas i länet.

Det uppställda förvaltningsmålet för lodjur i Västerbotten är 140 djur. Enligt länsstyrelsens inventering finns det dock bara 120 lodjur i länet.

”Ligger under mål”

– Vi ligger under vårt mål och därför är avskjutningen låg även om vi är medvetna om de problem som samebyarna har, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef vid länsstyrelsen, till SVT Västerbotten.

Men de drabbade samerna i området är mycket negativa till tilldelningsnivån och inventeringsresultatet och kräver att inventeringsmodellerna görs om.

Dubbla antalet

– Enligt länsstyrelsens sätt att räkna ska det finnas tre lodjur i det här området kring Selet och Rödåsel men vi har räknat till minst det dubbla antalet genom att spåra av bergen runt omkring. Varje morgon hittar jag rivna renar. Man blir både arg, frustrerad och ledsen, säger Thomas Renfjäll, ordförande i Rans sameby.