Länsstyrelsens minskning av björnjakten harmonierar inte med EU:s art- och habitatdirektiv, anser sametingsledamoten Ingrid Inga.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsens minskning av björnjakten harmonierar inte med EU:s art- och habitatdirektiv, anser sametingsledamoten Ingrid Inga.

Samisk kritik mot minskad björnjakt

Den minskade björntilldelningen i Norrbotten får kritik av sametingsledamoten Ingrid Inga, berättar NSD.

– Rennäringen är grundfundamentet för en levande samisk kultur samtidigt som rovdjurens utbredningsområde återfinns inom renskötselområdet. Renen är i dag det oomtvistat största bytesdjuret för rovdjuren, skriver Ingrid Inga i ett pressmeddelande som refereras av NSD.
Hon menar att rennäringen återigen är förlorare, när länsstyrelsen tillåter att endast 35 björnar skjuts i länet. Tilldelningen sänktes från 2014 års 67 björnar eftersom länsstyrelsen anser att björnsammen minskar kraftigt i länet.

Ville ha jakt på 70 björnar 
Rennäringens förslag var jakt på 70 björnar, varav max tio vid kusten.
Rennäringen ville inte heller att björnar skjutna under skyddsjakt i renskötselområdet skulle avräknas från kvoten.
Ingrid Inga menar att samhället i och med detta beslut ignorerar att väga in socioekonomisk och kulturell hänsyn och regionala särdrag som anges i EU:s art- och habitatdirektiv.
– Osäkerheten om det verkliga antalet björnar har stor betydelse för rennäringen särskilt med tanke på att den statliga rovdjursersättningen för björnförekomst inte speglar verkligheten i dag, skriver Ingrid Inga, enligt referatet i NSD.