LRF ska, i samverkan med de båda jägarförbunden, ta fram en handlingsplan för hur vildsvinsstammen ska kunna begränsas.
Foto: Shutterstock LRF ska, i samverkan med de båda jägarförbunden, ta fram en handlingsplan för hur vildsvinsstammen ska kunna begränsas.

Samlat grepp för ökad vildsvinsjakt

En handlingsplan för hur vildsvinsstammen ska kunna begränsas ska tas fram av Lantbrukarnas Riksförbund i samverkan med de båda jägarförbunden. Dessutom kommer organisationerna att gemensamt skicka en akut skrivelse till regeringen inom kort.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, hade bjudit in Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och representanter från näringsdepartementet till ett ”högnivåmöte” i måndags.
Deltagarna diskuterade vildsvinsstammen och de skador som den ställer till med för lantbrukare. Behovet av åtgärder är mycket stort, vilket motionerna till LRF:s riksförbundsstämma i maj vittnar om.

Seriös handlingsplan
En av deltagarna på mötet var Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund. Hon berättar att man enades om att ta fram en handlingsplan för hur vildsvinsstammen ska kunna begränsas.
– LRF gör grovjobbet, men handlingsplanen ska tas fram i samverkan med jägarförbunden. Hur lång tid det kommer att ta vet jag inte. Det är viktigt att den blir seriös och bra, säger Solveig Larsson.

Akut skrivelse
Eftersom allt tyder på att vildsvinen bara blir fler och situationen anses akut enades organisationerna också om att inom kort göra en skrivelse till regeringen.
Alla på mötet var överens om att till exempel jakttrycket på hondjuren måste öka, eftersom de förökar sig så kraftigt.
– Något som regeringen kan göra snabbt är att ändra i jaktförordningen vad man får jaga. Den etiken har jägarna omdöme att hantera på ett bra sätt själva, säger Solveig Larsson.

Jakten måste öka
Hon menar också att för att vildsvinsstammen ska kunna begränsas måste jakten öka. Därför är det viktigt att det blir lättare att jaga vildsvin och, inte minst, enklare att sälja köttet vidare.
– Åtgärder som jag föreslog att vi ska framföra till regeringen i skrivelsen är gratis trikin- och cesiumprovtagning och att man under resten av året tar bort kravet på att köttet måste passera en vilthanteringsanläggning innan det säljs vidare, säger Solveig Larsson.