Enligt en kompromiss mellan norrlandslänen får Jämtland en sänkning av miniminivån för järvstammen med cirka 32 järvar.
Foto: Shutterstock Enligt en kompromiss mellan norrlandslänen får Jämtland en sänkning av miniminivån för järvstammen med cirka 32 järvar.

Sänkt järvnivå för Jämtland

Jämtlands viltförvaltningsdelegation har röstat emot en kraftig höjning av miniminivån för järvstammen för att freda renskötseln, som har ett högt samlat rovdjurstryck. Nu har norrlandslänen i det Norra rovdjursförvaltningsområdet gjort en omfördelning mellan länen som gör att Jämtland ska hysa minst 29 järvföryngringar istället för 34.

Mellanskillnaden med fem föryngringar fördelas istället på de övriga norrlandslänen. Norrbotten ska ha två extra årliga järvkullar. Västerbotten får ytterligare två föryngringar och Västernorrland en till kull.
Räknemetoden innebär att det är 6,5 järvar för en föryngring. Jämtland får alltså cirka 32 färre järvar i miniminivå. Men sedan sätts förvaltningsmål som är betydligt högre.

Norrlandslänen är överens
Det har förhandlats sedan årsskiftet om fördelningen av järvföryngringar i norrlandslänen. Enligt Jöran Hägglund, landshövding i Jämtland, är nu länen överens om hur rovdjursbördan ska fördelas.
Kompromissförslaget om miniminivåerna lämnas till Naturvårdsverket för slutgiltigt avgörande.

”Systemet borde göras om”
– Men systemet borde göras om så att man tar hänsyn inte bara till inventering utan även samebyarnas förluster till rovdjur, säger Jöran Hägglund till P4 Jämtland.
Det handlar om att uppfylla riksdagsbeslutet att rennäringen ska ha max tio procent i rovdjursskador, påpekar Jöran Hägglund.
För björn gäller även i fortsättningen minst 22 föryngringar för Norrbotten, 16 för Västerbotten, 15 för Västernorrland och 37 för Jämtland.