Runar Filper, Sverigedemokraternas talesman för jakt- och viltfrågor, kritiserar Naturvårdsverkets för att de överväger att begränsa licensjakten på varg ytterligare i vinter.
Foto: Montage / David W. Ziegler / Shutterstock.com / Sveriges Riksdag Runar Filper, Sverigedemokraternas talesman för jakt- och viltfrågor, kritiserar Naturvårdsverkets för att de överväger att begränsa licensjakten på varg ytterligare i vinter.

SD-kritik mot jakt i färre revir

Naturvårdsverket överväger att begränsa antalet revir där vargjakt får bedrivas under kommande vinter. Detta kritiseras av Sverigedemokraterna.
– Man slutar aldrig att förvånas över turerna kring beslutsprocesserna rörande jaktbeslut, säger Runar Filper, Sverigedemokraternas talesman för jakt- och viltfrågor, i ett pressmeddelande.

I Naturvårdsverkets färska utredning ”Analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i Sverige” ansåg man att vargförekomst inte påverkade verksamheter och näringar i någon omfattande utsträckning.
För invånarna i verkligheten har ordet livskvalitet fått en annan innebörd med ständig oro för tamdjurs, jakthundars och barns säkerhet ute i de revirtäta länen. Landsbygdsbefolkningens känslor och upplevelser, rekreationsvärde av jakt, värdeminskning av fastigheter och jakträtter verkar sakna betydelse i Naturvårdsverkets analytiska redovisning

Överväger att begränsa jakten
Av Naturvårdsverkets skrivelse till länsstyrelserna i varglänen, som offentliggjordes den 11 december, framgår att man överväger att begränsa antalet revir som skall omfattas av vargjakten, med övervägande att man nu vill minska den nuvarande kvoten på 46 vargar som det finns jaktbeslut på.
Detta kommer inte som någon större överraskning för Runar Filper (SD).
– Ständiga överklaganden med hänvisningar till Århuskonvention, EU-rätt, Art- och Habitatsdirektiv, som förhalar, fördröjer och stoppar varje jaktbeslut, gör hela beslutsprocessen till en följetong och komedi på bästa sändningstid i Sveriges Television eller om man så vill en parodi på komedin, säger han i ett pressmeddelande.

Vänder sig mot EU-dikteringar
Sverigedemokraterna vänder sig emot att EU dikterar svensk viltförvaltning. Sverige hade redan före EU-inträdet en viltförvaltning resten av världen kunde se på med avund och ser inga mervärden i att EU dikterar förutsättningarna.
I frågor som berör viltförvaltning menar vi att det nationella parlamentet alltid ska ha sista ordet och att regeringen därmed tydligt ska verka för att Sverige återtar beslutsmakten för de frågor som ryms inom art- och habitatsdirektivet och fågeldirektivet.
– Sverigedemokraterna vill att Sverige återtar makten från EU och är här det enda alternativet för svenska jägare. Övriga partier som värnar om genomförd vargjakt är samtidigt de mest EU-vänliga partierna, avslutar Runar Filper (SD).