Sex månaders fängelse för jakt från bil

Nu har tre av de fyra danska tjuvjägarna som jagade rådjur från bil i Årjäng i januari 2005 dömts för brottet. En av danskarna får sex månaders fängelse, en frias och en har fortfarande inte dömts.

Den största uppmärksamheten kring brottet har orsakats av att flera rättegångar ställts in när de åtalade helt enkelt uteblivit. En av de fyra åtalade återstår fortfarande att rannsaka, eftersom han inte heller dök upp vid den senaste rättegången.
Nu har emellertid tre fått sina domar och enligt Nya Wermlands-Tidningen väljer tingsrätten att döma varje händelse under tjuvjakten för sig, istället för att gå på åklagarens linje och se hela händelsen som ett enda brott.
En 43-åring döms därför till sex månaders fängelse för två fall av grovt jaktbrott. En 37-åring döms för ett grovt jaktbrott och får villkorlig dom samt 80 dagsböter. En tredje frikänns helt.

Utredning tog för lång tid
Tingsrätten uttrycker också kritik mot att utredningen tog för lång tid. Därför har de båda dömda männen fått mildare straff än de annars skulle ha fått. Tingsrätten konstaterar när det gäller 37-åringen att ”han ska så här lång tid efter brotten inte dömas till fängelse”.
Nu återstår rättegång mot den fjärde mannen, som hittills vägrat inställa sig.