Foto: Mostphotos Renarna som tillhör Tåssåsens sameby anses inte längre vara hotade, vargarna har vandrat vidare.

Sex vargar undkommer skyddsjakt i Jämtland

Skyddsjakten på sex vargar i Prästskogsreviret blir inte av. Enligt länsstyrelsen har vargarna vandrat tillbaka till Hälsingland och utgör inte längre något hot mot renskötseln.

Turerna har varit många angående vargarna i reviret Prästskogen som delas av Jämtlands och Gävleborgs län. Först stoppades den planerade licensjakten av förvaltningsrätten som hänvisade till att Jämtland hör till det norra rovdjursförvaltningsområdet där vargstammen inte uppnår en gynnsam bevarandestatus.

Fem till sex vargar

Men nyligen ansökte Tåssåsens sameby om att få skyddsjaga fem till sex vargar i reviret i gränstrakterna mellan Härjedalen och Hälsingland.

Nu rapporterar P4 Jämtland att det inte blir någon skyddsjakt. Länsstyrelsens personal har spårat de aktuella vargarna som har vandrat in i Hälsingland och befinner sig i Hennan utanför Ljusdal, där de inte påverkar någon renskötsel.

Ytterligare en ansökan

Ytterligare ett skyddsjaktärende som berör området har inte avgjorts ännu av länsstyrelsen. I det fallet rör det sig om en varg utanför Ytterhogdal i Härjedalen.