Bland annat ska fyra björnar, tre lodjur och en järv ha skjutits eller fångats med olagliga snaror och fällor mellan 2012 och 2016, enligt kammaråklagare Åse Schoultz.
Foto: Polisen Bland annat ska fyra björnar, tre lodjur och en järv ha skjutits eller fångats med olagliga snaror och fällor mellan 2012 och 2016, enligt kammaråklagare Åse Schoultz.

Siktar på skärpta straff i jakthärvan

Kammaråklagare Åse Schoultz har nu lämnat in en komplettering till sin överklagan till hovrätten i jakthärvan. Om inte straffen skärps blir det svårare att utreda den här typen av ärenden i framtiden.

Redan några veckor efter att Luleå tingsrätt, den 10 november, meddelade dom i jakthärvan sa kammaråklagare Åse Schoultz att hon skulle överklaga de enligt henne alldeles för milda domarna.
Hon fick anstånd till den sista januari för att inkomma med en mer precis överklagan. Förra veckan lämnades den in till hovrätten för övre Norrland.

Säkrat upp bevisningen
Kammaråklagaren menar att hon nu har säkrat upp bevisningen.
– Jag har så att säga både hängslen och livrem, säger Åse Schoultz i Norrbottens Kuriren.
I sin överklagan yrkar hon på att hovrätten ska skärpa straffen för de fem inblandade männen, men till tidningen förklarar hon att hon lägger mest krut på överklaganden mot en 46-åring och en 63-åring.

Svårare att utreda
Om de inte döms till längre straff i hovrätten kommer det att bli svårare att utreda den här typen av ärenden i framtiden. Brottet måste nämligen ge minst två års fängelse för att polisen ska få tillstånd av domstolen att vidta vissa tvångsmedel, som till exempel telefonavlyssning.
– Nu har ju tingsrätten stängt den dörren i och med sin milda dom, säger Åse Schoultz i Norrbottens Kuriren.
Fyra av de fem tilltalade i målet har också överklagat tingsrättens dom.
Maxstraffet för jaktbrott är fyra års fängelse.