Får valpar i renskötselomårdet? Flyttvargen, som samhället sövt från helikopter och försökt placera i den svenska vargzonen tre gånger, har nu sällskap av en hane. De befinner sig i renskötselområdet och nu är det upp till Naturvårdsverkets tjänstemän hur historien går vidare.
Får valpar i renskötselomårdet? Flyttvargen, som samhället sövt från helikopter och försökt placera i den svenska vargzonen tre gånger, har nu sällskap av en hane. De befinner sig i renskötselområdet och nu är det upp till Naturvårdsverkets tjänstemän hur historien går vidare.

Ska flyttvargen valpa bland renarna?

Den finskryska flyttvargen har sällskap av en hane i Junseletrakten. Det visar DNA-analyser som länsstyrelsen i Västernorrland låtit göra, skriver allehanda.se

Flyttvargen dök upp i renskötseområdet i norra delen av Västernorrland på vårkanten. Det var hennes tredje vandring rakt rakt upp i renskötseområdet, efter att samhället försökt flytta henne tre gånger till vargzonen i Mellansverige.
Hon har flyttats eftersom hon är en invandrare från öster och är så kallat genetiskt viktig.

Nu har länsstyrelsen funnit att hon går tillsammans med en hane och att de bildat revir i området. Till våren kan det alltså bli vargvalpar.

NVV:s tjänstemän avgör
– Under november eller december kommer vi att flytta ned renarna till vinterbetena igen och då kan vi inte ha varg i området. Det är bestämt att det inte får finnas vargrevir i renskötseområdet och nu för vi för en dialog med länsstyrelsen. De får ta bort vargarna, sa ordföranden i Voernese sameby, Tomas Kristoffersson, i Jakt & Jägare den 16 oktober.

Vilhelmina södra sameby har också vinterbeten i området. Nu ligger bollen hos Naturvårdsverkets tjänstemän, som ska avgöra de båda vargarnas vidare öden. Länsstyrelsen i Västernorrland har ingen beslutanderätt eftersom länet inte har en fast vargstam.
Djuretiska regler tillåter inte att flyttvargen sövs en gång till.