Skadegörande varg försvunnen

Ingen observation av Sjundahannen sedan augusti

Den skadegörande varghannen i Sjundareviret i Stockholms län har inte synts till sedan i augusti, enligt Länstidningen Södertälje. Länsstyrelsen har satt upp åtta åtelkameror i reviret och hoppas på tips och observationer från allmänheten.

Efter en serie attacker på fårbesättningar, framförallt på Molstabergs gård, sa länsstyrelsen ja till skyddsjakt. Önskemålet från myndigheten var att varghannen sköts, eftersom han ansågs vara den skadegörande.

Misslyckad skyddsjakt 
Jaktområdet inskränktes till cirka 350 hektar runt beteshagar på Molstaberg. Men där patrullerade vargvänner under skyddsjakten och den misslyckades.
Förra tisdagen sköts alfatiken i reviret.  Enligt länsstyrelsens besiktningsmän handlade mannen som sköt vargen i enlighet med paragraf 28. Den ger människor rätt att skydda sina tamdjur. Mannen som sköt bedömde att vargtiken hotade en av hans hundar.

Delgiven misstanke om grovt jaktbrott 
Samma dag delgav polisen mannen misstanke om grovt jaktbrott.
– Länsstyrelsen har ett syfte med sitt arbete, vi ett annat. Deras utredning talar för skyttens version. Så småningom får vi väga ihop det som talar för skytten och det som pekar i annan riktning, säger miljöåklagare Christer B Jarlås, som leder förundersökningen, till Länstidningen Södertälje.
Han säger till tidningen att det fanns misstankar om brottslig verksamhet i reviret innan tiken blev skjuten.

Åtta statliga åtelkameror 
Nu finns också indikationer på att hanvargen i reviret kan vara försvunnen. Det finns i alla fall ingen säker observation av honom sedan i augusti och nu vill länsstyrelsen ha allmänhetens hjälp.
– Vi väntar med spänning på nya observationer, säger Mikael Fransson på länsstyrelsens enhet för naturvård till Länstidningen Södertälje.
Mikael Fransson säger till Jakt & Jägare att länsstyrelsen satt upp åtta åtelkameror i reviret.