En rävjägare som av misstag sköt en varg vid en rävåtel krävdes på 100 000 kronor i skadestånd när han dömdes för grov oaktsamhet 2003. Nu tänker Naturvårdsverket åter börja kräva skadestånd för dödade rovdjur.
Foto: Menno Schaefer/Shutterstiock.com En rävjägare som av misstag sköt en varg vid en rävåtel krävdes på 100 000 kronor i skadestånd när han dömdes för grov oaktsamhet 2003. Nu tänker Naturvårdsverket åter börja kräva skadestånd för dödade rovdjur.

Skadestånd när rovdjur dödats

År 2003 krävdes en jägare på 100 000 kronor för att han sköt en varg av misstag på en rävåtel. Det kan hända igen. Nu laddar Naturvårdsverket för att åter börja kräva skadestånd för dödade rovdjur. Det är dock osäkert vad skadeståndsbeloppen kan bli för dem som döms för att ha dödat rovdjur illegalt. Det enda som är klart är att Naturvårdsverket tänker börja tillämpa skadeståndskrav igen.

Nyligen krävdes 24 000 kronor för en dödad järv. Vad skadeståndet skulle bli till exempel för varg kan verket inte svara på än.
Senast en dömd krävdes på skadestånd för en dödad varg var 2003. Då krävde verket 100 000 kronor för en radiomärkt varghanne. Summan beräknades efter förvaltningskostnaderna för den skjutna vargen. Att hannen var radiomärkt gjorde den därmed ”dyrare” att skjuta. Den då 38-årige jägaren i Åmåltrakten i Dalsland hävdade att han sköt vargen av misstag vid en nattlig rävåtel i tron att det var just en räv. 

Anmälde sig själv till polisen
Han anmälde sig själv till polisen, men dömdes för grov oaktsamhet.
Även i andra rättsfall var 100 000 kronor ett riktvärde för skadeståndskrav när det gäller varg.
I samband men rättegången nyligen mot två män som körde på och dödade en järv med skoter kom Naturvårdsverket med ett skadeståndskrav på 24 000 kronor.
Enligt Naturvårdsverket grundar sig skadeståndet på vilka utgifter staten haft för ”arbetet med djurartens bevarande.”

En höjning med 4 000 kronor
Vid tidigare rättsfall var ”prislappen” för en dödad järv 20 000 kronor. Sedan 90-talet har järven alltså blivit 4 000 kronor dyrare.
I en dom från 1995 slog Högst domstolen fast att staten hade möjlighet att begära skadestånd i samband med att en man dömdes för att ha dödat två järvar.
Så här skrev HD: ”Genom att järven är fridlyst måste emellertid anses att den inte har något ekonomiskt värde. Samtidigt är klarlagt att staten har stora kostnader för denna djurarts bevarande och att dessa kostnader till en del får anses ha blivit onyttiga genom att två järvar på sätt här skett dödats och artens fortplantningsmöjligheter försämrats. Ersättning skall därför vid olaga jakt på järv utgå med det dödade djurets avelsvärde. Skadeståndets storlek får härvid bestämmas genom en skälighetsuppskattning med statens kostnader för den fridlysta djurartens bevarande som utgångspunkt. Anledning nedsätta skadeståndet utöver vad tingsrätten och hovrätten gjort föreligger inte.”

Slutade med kraven 2003
Naturvårdsverket utnyttjade möjligheten att kräva skadestånd för dödade rovdjur under en tid, men slutade 2003. Från jägarhåll var kritiken hård mot skadestånden eftersom kraven dök upp oavsett det handlade om tjuvjakt, misstag eller att paragraf 28 åberopats av skytten.
Nu har verket åter börjat kräva skadestånd för järv.
Frågan är då om det även kommer att gälla andra rovdjursarter och vad kostnaderna i så fall kommer att uppgå till.
– Det kan jag inte säga idag. Vi har inte gjort någon prislista, säger Ruona Burman på Naturvårdsverket.
• Kan det bli olika skadestånd beroende på hur mycket pengar Naturvårdsverket investera i en speciell individ?
– Jag vet inte om det blir skillnad om man skjuter en genetiskt värdefull varg eller om man skjuter en inavlad. Vi ska vända på alla stenar först, svarar Ruona Burman.
• Låt oss göra ett tankeexperiment. För närvarande pågår det skyddsjakt i Västmanland. Om mot all förmodan den fiskryska flyttiken, som kostat uppskattningsvis 1,5 miljoner kronor att flytta, skulle passera området och då bli skjuten. Vad skulle det kosta skytten?
– Det är ingen risk. Det finns ingen annan varg som ser ut som hon. Hur vi ska göra i framtiden har vi inte diskuterat klart än. Ärendet bereds inom myndigheten. Vi har ännu inte satt ner foten, kommenterar Ruona Burman.
• Om någon skulle hamna i en situation där han eller hon tvingas ingripa för att skydda tamboskap eller sin hund med stöd av paragraf 28. Kommer Naturvårdsverket då att begära 1,5 miljoner kronor om det exempelvis är den finskryska flyttiken som skjutits?
– Nej, Vi har beslutat att kravet på skadestånd inte ska gälla om någon exempelvis missförstått paragraf 28. Vi ska bara begära skadestånd när det är frågan om grovt jaktbrott, säger Ruona Burman.

Leder till stor oro
Rättsläget kan ändå bli knepigt eftersom lagstiftningen skärpts. 
Jaktbrott som avser de stora rovdjuren anses alltid som grovt. Den som då döms för grov oaktsamhet kan då i princip krävas på stora skadestånd. Det öppnar för stor oro inför till exempel licensjakten på björn, där en felskjutning kan ge höga skadeståndskrav.
För att inte tala om den som skjuter en varg av misstag på rävåteln.