Skandinaviska älgar som är präglade att fly under älgjakten med löshund tas lättare av varg, konstateras det i en doktorsavhandling.
Foto: Shutterstock.com Skandinaviska älgar som är präglade att fly under älgjakten med löshund tas lättare av varg, konstateras det i en doktorsavhandling.

Skandinavisk älg lätt vargbyte

De skandinaviska älgarna kan inte försvara sig mot varg lika effektivt som älgar i Nordamerika. Orsaken är att vargen varit borta från Skandinavien sedan slutet av 1800-talet och därför har älgstammen ”glömt” hur man försvarar sig mot varg.

Det är en av slutsatserna som Camilla Wikenros drar i sin doktorsavhandling från SLU, Statens lantbruksuniversitet.
– De nordamerikanska älgarna är betydligt mer aggressiva mot både människor och varg jämfört med de skandinaviska, säger Camilla Wikenros.
Hon menar att strategin att stanna och slåss mot en fiende inneburit att många älgar skjutits på stånd i Skandinavien då människan under lång tid varit älgens främsta predator här. Genom att fly har chansen att överleva ökat för älgen hos oss.

Älgarna stannar och slåss
I Nordamerika är det tvärt om. Att stanna och slåss ökar chansen för överlevnad då det i Nordamerika aldrig funnits någon tradition att jaga med ställande hund.
– Det gäller inte bara älgen utan det har vi sett även hos vapitihjort och vitsvanshjort, kommenterar Camilla Wikenros.
När nu vargen på nytt introduceras i Skandinavien är det en nackdel för älgarna att de tidigare lärt sig att fly undan för jägarna då de istället blir ett lättare byte för vargen när de springer.
I uppsatsen konstaterar Camilla Wikenros att antalet vargar har tredubblats under de senaste tio åren i Skandinavien men det har inte påverkat andra arter, förutom älgen, i någon större utsträckning. Anledningen är att den mänskliga jakten har sett till att asätare som räv och korp har fått rester efter jakten att äta.

Färre älgar fälls
Däremot har vargens återkomst visat att antalet skjutna älgar sjunkit snabbt.
”Redan första jaktsäsongen efter vargetableringen minskade antalet skjutna älgar förbluffande snabbt”, skriver Camilla Wikenron.
På grund av att jägarna dragit ner på sin avskjutning för att kompensera för vargen har dock älgtillgången inte minskat så snabbt i början av en vargetablering. Men i områden där varg förekommit under minst tio år är jägarnas kompensation inte tillräcklig, utan där har älgstammen fortsatt att gå ner enligt Camilla Wikenros.
Nedgången i älgstammen som vargetableringen medfört har fått till följd att asätare som räv och korp fått mindre att äta men att födotillgången är jämnare fördelad över året.