Skarvstammen minskar i Östersjön

Den kontroversiella mellanskarven börjar minska längs delar av kusten och i insjöar, vilket tros bero på bland annat födobrist.

Det är skarvforskaren Henri Engstrom som gör bedömningen efter årets räkning. Den pekar nämligen mot att antalet häckande par minskar i insjöar och längs östersjökusten från Blekinge till Uppland. Norrut och på Västkusten ökar skarvstammen fortfarande.
Skarvpopulationen har sedan 2006 legat stadigt omkring 44 000 häckande par.

Fisken räcker inte till
Att skarvarna nu blir färre på vissa områden tror Henri har med födobrist att göra. Fisken räcker helt enkelt inte till. En del skarvar blir skyddsjagade och även den ökande havsörnstammen kan vara en bidragande orsak.
– Tyskland, Danmark och Holland har tidigare haft väldigt stora skarvpopulationer. Där har nu skarvarna minskat ganska kraftigt. Följer det samma mönster är det mycket sannolikt att samma sak sker här. Då kommer skarvarna att minska och plana ut på en ny lägre nivå, säger Henri Engström till Sveriges Radio P4.