Den skjutna fjolårshannen i Skultunareviet, och även alfahonan som fälldes, visade tecken på att ha ätit får innan de sköts under skyddsjakten. Men inga vargattacker mot får har rapporterats i under skyddsjakten.
Foto: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Den skjutna fjolårshannen i Skultunareviet, och även alfahonan som fälldes, visade tecken på att ha ätit får innan de sköts under skyddsjakten. Men inga vargattacker mot får har rapporterats i under skyddsjakten.

Skjutna Skultunavargar hade ätit får

De båda vargar som sköts i Skultunareviret under skyddsjakten misstänks ha ätit fårkött under sina sista måltider. Men inga får var rapporterade saknade i reviret vid den tidpunkten. 
– De kan ha ätit slaktrester som någon slängt i terrängen. Men vi har också exempel på fårägare som inte anmäler vargattacker. De vill inte bli trackade av människor som värnar vargen, säger länsveterinären i Västmanland, Per Sahlander.

Det är förbjudet att dumpa alla typer av tamboskap i terrängen.
En häst kan du få tillstånd att gräva ned, men först efter att länsstyrelsen godkänt saken.
– Den som anlägger åtel för jakt får bara använda vegetabilier och vilda djur skjutna i kommunen eller omkringliggande kommuner, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.
Vargkropparna efter skyddsjakten i Skultuna har undersökts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Fårrester i magarna
Nu visar obduktionen av de båda vargarna som sköts att de verkar ha haft fårkött i magarna.
– Båda vargarna hade rester av får i magarna. För hannens del står det frågetecken efter. För tiken anges att det troligen vara fårkött.Vi kan inte vara hundraprocentigt säkra, men det är slutsatsen, säger Arne Söderberg, forskningsingenjör vid SVA när han läser innantill i obduktionsprotokollet.
Han är inte speciellt förvånad. Lite då och då kommer det in stora rovdjur som har ätit exempelvis får och getter.
Öronlappar, sådana som EU kräver att alla tamdjursägare har på sitt boskap, hittas då och då i varg- och björnmagar.
För några år sedan hittades en varg i Norge som dött av en öronlapp från en ko.

Inga fårattacker rapporterade
– Det räcker med att någon slaktar ett tamdjur och sedan dumpar slaktavfall i terrängen, säger Arne Söderberg.
Inga får var rapporterade saknade eller vargtagna i Skultuna när skyddsjakten genomfördes.
Länsstyrelsen hade visserligen tillstånd för åteljakt, men tillståndet avsåg inte åtling med tamboskap.

Använde aldrig åtel i jakten
– Vi använde oss aldrig av åtel, säger David Bruun, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Västmanland.
Då återstår alternativet att någon olagligen dumpat fårkadaver i terrängen, men länsveterinär Per Sahlander hävdar att en del djurägare inte anmäler exempelvis vargattacker.
– Jag känner till fall där man inte gjort någon anmälan. Människor vet att deras anmälan omfattas av offentlighetsprincipen och att de riskerar att bli uthängda. De vill inte hamna i rampljuset på det sättet och de vill inte bli trackade av människor som värnar vargar, säger Per Sahlander.

Flera fall med trakasserier
I flera fall då fårägare förlorat får till vargar har de blivit trakasserade och hotade.
Fårägare i Småland blev till och med uthängda på internet med sina adresser och telefonnummer när de sökte skyddsjakt på den riksbekanta vargen som kallades Kynna.