Åtta av de fjorton tilldelade djuren i Västerbotten är fortfarande inte fällda, trots att det är nästan fyra veckor sedan licensjakten på lodjur började.
Foto: Shutterstock Åtta av de fjorton tilldelade djuren i Västerbotten är fortfarande inte fällda, trots att det är nästan fyra veckor sedan licensjakten på lodjur började.

Skoterförbud gör lodjursjakten trög

Lodjursjakten i Västerbotten går trögt i år. Länsstyrelsen tror att det kan bero på en missuppfattning kring reglerna för användning av motorfordon och uppmanar intresserade jägare att delta i jakten.

Licensjakten på lodjur började den 1 mars. Redan den andra mars fälldes fyra lodjur i Västerbotten. Men sedan dess har den gått trögt och i skrivande stund återstår åtta av de fjorton tilldelade lodjuren i länet.

Förtydligar vad som gäller
Länsstyrelsen tror att det kan bero på att det i år inte är tillåtet att använda motorfordon under jakten. I ett pressmeddelande förtydligar man därför vad som gäller.
– De senaste tio åren har vi haft ett undantag för att jakten skulle bli effektivare, med syfte att minska rennäringens problem med lodjur. Att vi nu inte längre tillåter motorfordon i själva jakten innebär inte inskränkningar utöver vad regelverket säger i övrigt kring användning av skoter, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Västerbottens län.

Samma regler som vid annan jakt
Reglerna för motorfordon i år är i stort desamma som gäller vid jakt på björn, älg eller småvilt. Och enligt länsstyrelsen finns det ingen anledning för intresserade jägare att avstå från att jaga lodjur.
– Den enda skillnaden från föregående år är att vi nu har tagit bort möjligheten att använda motorfordon för att spåra och ringa lodjur, jämfört med tidigare då det var tillåtet på befintliga vägar och skoterleder, säger Erik Lindberg, vilthandläggare på länsstyrelsen.