Skotsk vargimport läggs på is

Den skotska multimiljonären Paul Lister har för tillfället släppt planerna på att återintroducera varg på sina egendomar i norra Skottland. Han får helt enkelt inte ihop tillräckligt med mark.

Paul Lister har fått stor uppmärksamhet, bland annat genom en rad BBC-reportage, för sina projekt med att hålla viltarter som inte funnit på de brittiska öarna på många, många
år.
När det gäller varg var han ute efter ett samarbete med grannarna för få ihop en yta på omkring 20 000 hektar. Området skulle enligt planerna hägnas in med ett tre meter högt och cirka 80 kilometer långt elektrifierat stängsel. Där skulle inledningsvis fyra vargar, importerade från Rumänien, släppas ut.
Det hela är lite oklart. Enligt BBC News har tanken varit att hålla två vargflockar på den ytan. Det kan jämföras med de mellan
50 000 och 100 000 hektar som normala Svenska vargrevir brukar omfatta.

För lite mark
Men uppenbarligen har man inte lyckats få ihop så mycket mark och projektledaren Hugh Fullerton-Smith konstaterar att man nu lagt projektet på is, men att en långsiktig vision ändå finns kvar att introducera varg i Skottland. Meningen var bland annat att vargarna skulle hållas i studie- och utbildningssyfte.
– Vi har undersökt olika möjligheter till varghägn över hela Storbritannien, men det känns inte bra att stänga in dem på mindre områden, säger Fullerton-Smith till BBC.
Paul Lister har också planer på att introducera visent (europeisk bison) på markerna. Redan tidigare har han vildsvin och två älgar på sina marker.

Miljardär med visioner
Listers planer anses av vissa som visionära och miljötillvända, men de är inte okontroversiella. En del kallar dem skämtsamt för ”the Scottish Jurassic Park”, men när myndigheterna i februari i år förnyade tillståndet för älgarna och vildsvinen framfördes mer allvarlig kritik mot att stora marker blev stängslade och att tillgängligheten försämrades. Och visioner som innefattar både björnar och vargar väcker en del oro, inte minst bland lokalbefolkningen.
Den sista vargen på de brittiska öarna sköts på 1700-talet. Paul Lister upges ha en förmögenhet på omkring en miljard svenska kronor. Han äger egendomen Alladale i Sutherland, som omfattar mer än 10 000 hektar mark.