I ryska Karelen, som har en vargstam som motsvarar det svenska vargbältet, införs skottpengar på varg. Cirka fyra femtedelar av vargstammen ska skjutas bort, hoppas myndigheterna. (Arkivbild från vargjakt i Ryssland.)
I ryska Karelen, som har en vargstam som motsvarar det svenska vargbältet, införs skottpengar på varg. Cirka fyra femtedelar av vargstammen ska skjutas bort, hoppas myndigheterna. (Arkivbild från vargjakt i Ryssland.)

Skottpengar på varg i Karelen

I ryska Karelen ska större delen av vargstammen skjutas bort. Av idag 500 vargar ska endast 100-150 individer finnas kvar. Regeringen betalar skottpengar på vargarna. För en vuxen varg betalas motsvarande 1 000 kronor och för ett ungdjur 500 kronor.

Det framgår av nyhetsbrevet Nyheter från nordvästra Ryssland, som Svenska konsulatet i S:t Petersburg ger ut.
Bland uppgifter om ny guvernör, oljeplattformar och befolkningsökning berättar konsulatet också om den kraftiga decimeringen av vargstammen som planeras.
Enligt nyhetsbrevet är anledningen att vargarna rivit stora mängder ”värdefulla djur”. Särskilt älgstammen är hårt ansatt och vargarna har rört sig allt närmare människans boningar.

Ingen stor fråga
I Ryssland är inte avskjutningen av varg någon stor fråga. Ointresset för att jaga varg är så stort att myndigheterna måste ta till skottpengar motsvarande 1000 kronor för vuxna och 500 för små djur.
Den Karelska republiken är drygt en tredjedel av Sveriges yta. I Karelen finns cirka 500 vargar som alltså ska ner till 100-150 djur. Om man räknar med att Sverige idag har cirka 400 vargar efter årets föryngring, och att dessa är koncentrerade till det mellansvenska vargbältet, betyder det ungefär samma vargtäthet i som i Karelen.

Påverkar den finska stammen
I Finland har vargflockarna minskat kraftigt i antal under senare år. Enligt rapporten Ulv i Skandinavia har antalet vargrevir minskat från 40 till 19. Av dessa 19 revir är det endast fem som finns inne i landet lång från finsk/ryska gränsen, medan 14 revir ligger precis på eller strax innan för gränsen.
Med stor sannolikhet kommer den planerade avskjutningen i Karelen även att påverka den finska vargstammen.
Enligt Christina Johannesson vid det svenska konsulatet i S:t Petersburg är det ännu oklart när jakten börjar eller hur den ska gå till.
– Vi har inte fått någon mer information om den planerade jakten, säger hon men lovar att återkomma till Jakt & Jägare när de vet mer.