Foto: Suzanne FredrikssonAtt bedriva fäbodbruk med varg i området är inte möjligt. (Arkivbild)

Efter flera angrepp och stressade djur

Skyddsjakt för fortsatt fäbodbruk

Efter upprepade angrepp på betesdjur inom Prästbodarnas fäbod i Rättviks kommun har Länsstyrelsen Dalarna fattat beslut om skyddsjakt på en varg.

Bakgrunden till beslutet är att det under kort tid skett tre angrepp samt flera allvarliga störningar för de djur som hålls på fäboden. Den första augusti dödades en get, fem dagar senare dödades ytterligare en get och en annan blev så allvarligt skadad att den avlivades på inrådan av veterinär. Den nionde augusti dödades ett får. I samtliga fall har länsstyrelsens besiktningspersoner konstaterat att det handlar om varg.

Revirmarkerande par

Inventeringen 2022/2023 visade att det finns ett revirmarkerande par i det angränsande Balungen reviret. Spillning från honan hittades i närområdet av Prästbodarnas fäbod i november 2022 och spårning tydde på att det kunde finnas ytterligare en varg i området.

Aggressiva kor

Situationen på fäboden beskrivs i skyddsjaktsbeslutet:

”Fyra djurägare har sina djur på fäboden. En av ägarna har hämtat och flyttat sina djur från platsen och ytterligare en kommer att flytta sina djur. Ett antal djur är dock kvar på platsen och djurhållaren har angett att försök att samla in övriga djur inte är möjligt på grund av att djuren är oroliga. Korna har börjat uppvisa ett skyddande och aggressivt beteende och angriper när djurhållaren närmar sig. Detta gör det svårt att förebygga angrepp med flytt av djur. Länsstyrelsen har uppfört strömförande stängsel för getterna men denna förebyggande metod har inte gett önskat resultat eftersom getterna hoppar över det stängslet ”.

Kulturellt värde

Ett aktivt fäbodbruk har ett stort kulturellt värde. Länsstyrelsen hänvisar i beslutet till ett mål i Kammarrätten i Sundsvall 2016: ”Kammarrätten anser att intresset att upprätthålla fäbodbruk utgör ett sådant ekonomiskt, socialt och kulturellt behov och ett regionalt och lokalt särdrag som det enligt 2.3 art- och habitatdirektivet ska tas hänsyn till”.  

Jaktledaren får utse maximalt 20 jägare att delta i skyddsjakten som får starta idag, den elfte, och pågå till den 18 augusti.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...