Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att tillåta skyddsjakt på 19 järvar.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att tillåta skyddsjakt på 19 järvar.

Skyddsjakt på 19 järvar i Jämtland

Ger älgjägare rätt att freda renskötselområdet

Rennäringen i Jämtlands län lider stora förluster på grund av rovdjur. Därför tillåter de nu skyddsjakt på 19 järvar.

I dag har samebyar i Jämtland oacceptabelt stora förluster på grund av rovdjur, bland annat genom den jakt som järvar ägnar sig åt på renarna. Förlusterna är störst i kalvningsland. 
Minskningarna av antalet renar överstiger med råge den toleransnivå på 10 procent som fastställts av riksdagen. 
Som en åtgärd för att minska skadeverkningarna har länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat att tillåta skyddsjakt på 19 järvar fördelat på sju skyddsjaktsområden. Den som har jakträtt på älg i områden som omfattas har rätt att delta i skyddsjakten. Tillståndet gäller från och med den 10 oktober till den 15 januari 2016.
Fälld järv ska omgående, dock senast efter en timme efter att den fällts rapporteras till länsstyrelsens rovdjurstelefon.