Fastighetsägaren har försökt skrämma i väg dovhjortarna utan att lyckas.
Foto: Shutterstock (arkivbild) Fastighetsägaren har försökt skrämma i väg dovhjortarna utan att lyckas.

Dovhjortar skyddsjagas i torkan

En fastighetsägare i Linköpings kommun har fått tillstånd att fälla fem dovhjortar som har orsakat stora skador på hans spannmål och skog.

– Eftersom torkan lett till en brist på föda i skog och mark har dovhjortarna sökt sig till fastighetsägarens grödor, förklarar vilthandläggare Emil Brangenfeldt på Länsstyrelsen i Östergötland i Östgöta Correspondenten.
Fastighetsägaren har försökt skrämma i väg dovhjortarna utan att lyckas.
Skyddsjakttillståndet gäller fem spetshjortar.