Foto: Mostphotos Angreppen har kommit tätt i skärgården, nu har beslut om skyddsjakt fattats.

Skyddsjakt på fårdödande varg i Norrtäljetrakten

Det blir skyddsjakt efter en varg i ett avgränsat område norr om Norrtälje och på delar av Väddö. Vid tre tillfällen under september angreps får och länsstyrelsen bedömer att det inte finns några alternativ till jakt.

Som Jakt & Jägare har rapporterat har en rad vargangrepp skett i Norrtäljetrakten under den senaste månaden.

Svåra insatser

Nu har länsstyrelsen i Stockholm på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt på en varg. I beskedet poängteras att andra typer av insatser är svåra att genomföra i den känsliga skärgårdsmiljön med stora naturvärden.

Att hägna in utsatta områden, bedömer man, skulle inte bara ta för lång tid utan också vara olämpligt med tanke på den befintliga terrängen och landskapsbilden.

”Under kort tid”

– Vi bedömer att de upprepade skador på får som skett under kort tid i denna särskilt känsliga skärgårdsmiljö motiverar skyddsjakt efter en varg, kommenterar Sara Sundin, enhetschef på länsstyrelsen Stockholm.

Beslutet gäller en varg som rör sig norr om Norrtälje och på stora delar av Väddö. Skyddsjakten får starta i dag den 9 oktober, bedrivas av jägare som länsstyrelsen utser och pågå som längst till och med den 31 oktober.