Skyddsjakt på max 32 vargar

Även i år får länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige delegation på att fatta beslut om skyddsjakt på max 32 vargar. Det meddelade Naturvårdsverket på fredagen.

Under 2012, då kvoten också var 32 vargar, fattade berörda länsstyrelser beslut om skyddsjakter som gjorde att det fälldes 16 vargar. Naturvårdsverket gör därför bedömningen att utrymmet på 32 vargar är tillräckligt även för 2013.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2013 till den 30 november 2013.

Verket behöver inte besluta i varglänen
Årets handlingsutrymme med 32 vargar ger län med delegation möjlighet att besluta om skyddsjakt utan att behöva vända sig till Naturvårdsverket. ”Det ger också handlingsutrymme för Naturvårdsverket att vid behov besluta om skyddsjakt i de län som inte har egen delegation. Om behovet av skyddsjakt i länen med delegation blir större än 32 vargar återgår beslutanderätten till Naturvårdsverket” skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Skyddsjakterna får inte försvåra gynnsam bevarandestatus för vargstammen, tillägger verket.

För att bevilja skyddsjakt ska det bland annat handla om hindra allvarlig skada och att det saknas andra lämpliga lösningar,

Främst enstaka vargar
”Beslut om skyddsjakt gäller främst enstaka individer eftersom det är mycket svårt att visa att hela familjegrupper orsakar en skada”, påpekar Naturvårdsverket.

Dels kan drabbade av vargattacker ansöka om skyddsjakt. Dels kan en myndighet även på eget initiativ besluta om skyddsjakt i förebyggande syfte för att förhindra att allvarlig skada uppkommer. Myndigheten ansvarar för hur skyddsjakten organiseras.

Dessa län berörs
I Mellersta förvaltningsområdet gäller delegeringen länsstyrelserna i Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborgs län.  I Norra förvaltningsområdet är det länsstyrelsen i Jämtland.
I övriga län ligger beslutet om eventuell skyddsjakt kvar hos Naturvårdsverket.
– Skillnaden mellan i år och förra året är att då var det totala antalet uppdelat på 25 i Mellersta och sju i Norra förvaltningsområdet. I år gäller 32 sammanlagt för båda förvaltningsområdena, säger Göte Hamplin, handläggare på Naturvårdsverket.