Foto: Shutterstock Det senaste angreppet skedde i anslutning till den södra delen av Söderåsen i Svalövs kommun. Nio får gick i hagen då två vargar som rörde sig i närheten filmades och lades ut på sociala medier. En av vargarna attackerade och ett får dödades medan de övriga klarade sig undan oskadda.

Skyddsjakt på skånsk varg efter nya riktlinjer

Beslut om skyddsjakt på en varg i skånska reviret Söderåsen fattades i lördags. Ett unikt beslut – första gången som Naturvårdsverkets nya riktlinjer om två angrepp används.

Som Jakt & Jägare rapporterade redovisade Naturvårdsverket under fredagen för regeringen de nya riktlinjerna angående skyddsjakt på stora rovdjur.

Efter två angrepp

Bland annat innebär de att skyddsjakt på varg kan starta efter två angrepp i ett revir, inte först efter fyra vilket gällde tidigare.

Redan i lördags kom de nya riktlinjerna att prövas praktiskt. Då beslutade länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt på en varg i reviret Söderåsen, detta efter att djuret för tredje gången angripit tamboskap inom reviret.

Det första angreppet skedde den 5 juni förra året och den tredje konstaterade attacken, som gällde ett får, inträffade den 23 mars – en film visar att två vargar var på platsen och länsstyrelsens personal har besiktigat skadorna.

”Nu har det skett”

– De nya riktlinjerna redovisades av Naturvårdsverket till regeringen i fredags och innebär att skyddsjakt kan starta efter två angrepp i ett revir. Nu har det skett tre angrepp inom reviret på Söderåsen inom 12 månader och därför har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt inom reviret, säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på länsstyrelsen Skåne.