En dovspets och en kronhjort med sin första hornuppsättning får skjutas för att freda ett rapsfält i Oskarshamns kommun. Men det är olämpligt att ha en majsspridare vid fältet för att kunna fälla vildsvin, anser länsstyrelsen i Kalmar län.
Foto: Shutterstock.com En dovspets och en kronhjort med sin första hornuppsättning får skjutas för att freda ett rapsfält i Oskarshamns kommun. Men det är olämpligt att ha en majsspridare vid fältet för att kunna fälla vildsvin, anser länsstyrelsen i Kalmar län.

Skyddsjakt på spetshjortar

Två spetshjortar som går i sällskap med andra hjortar får fällas för att freda ett rapsfält i Oskarshamns kommun. Beslutet om skyddsjakt hängde på en skör tråd. Länsstyrelsen i Kalmar upptäckte nämligen en spridare med majs vid fältet.

Länsstyrelsen tycker att det är olämpligt att ha en foderspridare så nära rapsfältet. Spridaren har satts upp för att locka fram och skjuta vildsvin som härjar i rapsfältet.
Eftersom markägaren dagligen försöker skrämma bort dov- och kronhjortar från fältet beviljades ändå skyddsjakt på två spetshjortar, en dov- och en kronhjort.

Måste skjutas vid sin flock
Villkoret är att de två unga hjortarna, med sin första hornuppsättning, ska skjutas när de går med andra hjortar. Syftet är att få maximal skrämmande effekt på de övriga hjortarna i närheten av skottplatsen.
Skyddsjakten är tillåten fram till skörden eller senast 1 september.
Förutom torkan är de 12,5 hektaren med raps hårt ansatt av viltet, när både vildsvin, kron och dov tar för sig av grödan.