Skyddsjakt på två björnar vid fäbod

Naturvårdsverket har blivit både snabbare och mer generösa att bevilja skyddsjakt på björnar. De två fårdräpande slagbjörnarna utanför Skattungbyn i Dalarna får skjutas.

Naturvårdsverket tog ett snabbt beslut när det gäller de två ungbjörnar som dödade två får vid Kruppa fäbod norr om Orsa den 2 juli.

Beskedet om skyddsjakt kom till fårägaren Olov Sjeldrups redan den 5 juli.

Skyddsjakten gäller tiden 5-26 juli.

Jakten på de båda björnarna får ske under hela dygnet och även belysning får användas vid jakten. Länsstyrelsen skall tillsammans med fårägaren Olov Sjeldrup utse de jägare som på lämpligt sätt kan utföra jakten, fastslår Naturvårdsverket i beslutet.

Rovdjursproblem i sex år

Olov Sjeldrup ser mycket positivt på att Naturvårdsverket beslutsgång var kort, efter alla problem med rovdjur som fäbodbrukarna vid Kruppa haft de senaste sex åren.

Det är inte bara problemen när djur blir skadade eller dödade, berättat Olov Sjeldrup.

– Vid de flesta tillfällen då rovdjur kommer i närheten av fäbodvallen händer inget annat än djuren drar i väg ner mot Skattungbyn, eller att de drar till skogs. Merarbetet att samla in djur och få dem till fäbodvallen kan ta flera dagar i anspråk, säger han.

Vid Kruppa fäbod har följande skador skett vid tidigare rovdjursangrepp:

2001 dödade björn två får, ett får saknades, två får skadades och fick avlivas.

2002 dödade björn ett får, ett saknades, fyra skadades och fick avlivas.

2004 dödade björn två får och ett saknades.

2005 dödades sex får av varg och fyra saknades.