”Skyddsjakt sista utvägen i Hofors”

Innan skyddsjakt på en varg beviljas ska man ha provad andra metoder. Därför är en skyddsjakt inte aktuell i Hofors. De angrepp som hittills skett är vad man kan förvänta sig när vargen etablerar sig i Mellansverige, anser Naturvårdsverket.

Redan i mars var frågan om skyddsjakt uppe. Det var då Hälsinge officerares jaktklubb som ansökte om skyddsjakt på en varg som troligen kom från Korsåreviret. Ansökan avslogs då, med motiveringen att reviret var nyetablerat och att man skulle prova olika skrämselåtgärder först.

Att försöka skrämma bort varg är alltid det som först tas till när en varg är oskygg inför människor. Oftast används knallskott och gummikulor.

”Kontakta länsstyrelsen”

– Det bästa man kan göra är att kontakta länsstyrelsen. Personalen tittar på orsaker till varför en varg uppehåller sig nära en bebyggelse och kan sedan vidta åtgärder, säger Ola Larsson på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket till Arbetarbladet.

– Om situationen i ett område förvärras är det bra om länsstyrelsen varit med på båten ända från början, tillägger Ola Larsson.

I övrigt hänvisar han till ”vargpinglan” på hundhalsbandet, som påstås skydda mot vargangrepp.

Ola Larsson menar att det inte är så märkligt att varg rör sig inom tätbebyggda områden.

– För rovdjur som rör sig i skogen blir vissa områden kanaler i landskapet, säger han till Arbetarbladet.