FOTO: SHUTTERSTOCK/MARIA ZAITEWSKY RUNDGREN Efter det att länsstyrelsen i Stockholm på eget initiativ fattade beslut om skyddsjakt på en problemvarg har involverade jägare en månad på sig att avliva djuret.

Skyddsjaktbeslut efter en varg i Nykvarn

Länsstyrelsen i Stockholm har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt på en varg i Nykvarn. Bakgrunden är att en individ har rört sig i tätbebyggt område och väckt oro hos de boende.

Kommunen i Nykvarn har tidigare gått ut med varningar till allmänheten efter att flera katter försvunnit och varg iakttagits.

70 observationer

Nu har länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på en varg och skriver i ett pressmeddelande att bakgrunden är att ett 70-tal vargobservationer inrapporterats.

Sedan skriver man att:

”Vargen har också kommit nära människor, visat intresse för hundar och tagit katter. Flera av rapporterna har kvalitetssäkrats av Länsstyrelsens personal.”

”Mot bakgrund av detta gör Länsstyrelsen bedömningen att det med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet finns skäl till skyddsjakt.”

Oro och obehag

Jakten får pågå mellan den 30 augusti och den 30 september och Sara Sundin, chef för enheten för natur- och viltärenden på länsstyrelsen Stockholm, hoppas att skyddsjaktbeslutet ska lugna berörda privatpersoner.

– Dessutom kan vargens uppträdande nära bebyggelse, människor och husdjur innebära oro och obehag för de människor som bor och rör sig i området. Den känslan kan bli långvarig om situationen inte ändras, säger hon.