Förvaltningsrätten valde att tills vidare stoppa skyddsjakten på varg, trots ett stort antal angrepp.
Foto: Mostphotos Förvaltningsrätten valde att tills vidare stoppa skyddsjakten på varg, trots ett stort antal angrepp.

Skyddsjakten i Siggeforareviret stoppad

Vargförespråkare överklagade

Skyddsjakten på varg i Siggeforareviret i Uppsala län stoppas efter att Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv överklagat beslutet.

Efter fem angrepp på fårbesättningar i Uppsala län under två veckor beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på en vuxen varg i Siggeforareviret.
Bland annat fastslog Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen i Uppsala län, att angreppen sannolikt kommer att fortsätta.

Oklarheter i utredningen
Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv överklagade beslutet och nu har förvaltningsrätten i Luleå valt att tills vidare stoppa skyddsjakten genom att inhibera verkställigheten.
Rätten anger som skäl att det finns oklarheter i länsstyrelsens utredning och ”bedömning avseende upprätthållande av gynnsam bevarandestatus”.

Avvaktar slutligt avgörande
Förvaltningsrätten skriver dessutom:
”Mot denna bakgrund bedömer förvaltningsrätten att det finns skäl att besluta om inhibition. Förvaltningsrätten har bl.a tagit hänsyn till att en verkställighet av det överklagade beslutet inte kan bringas återgå. Det överklagade beslutet ska således tills vidare inte gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutas”.