Delar som är för stora att passa i burken gnids lämpligen in med medlet med en trasa eller nylonborste
Foto: Petter Andersson Delar som är för stora att passa i burken gnids lämpligen in med medlet med en trasa eller nylonborste

Slip 2000 ger både rena vapen och rent samvete

I dessa tider med etanolbilar, grön skatteväxling och amerikanska ex-presidenter som reser runt som domedagsprofeter, kanske man som samvetsöm skytt och jägare vill försöka dra sitt strå till stacken.
Vapenvården har alltid varit lite av ett sorgebarn, både för miljöns och husfridens skull.
Men sedan en tid tillbaka finns nu ett antal intressanta alternativ från Slip 2000 på den svenska marknaden.

På programmet har man ett antal olika kemikalier för vapenvården, samt lite andra relaterade verktyg.

När det gäller rengöringsprodukterna gör man en stor sak av att medlen skall vara giftfria, icke brännbara och biologiskt nedbrytbara. Hur det verkligen förhåller sig med den saken kan vi inte här avgöra, vi kan ju inte utföra laboratorietest.

Dock kan snabbt konstateras lite goda nyheter för den som lever i flerpersonshushåll och måste göra vapenvården i bostaden. Solventerna är trevliga att jobba med, och har en omisskännlig doft av citrus. Det är glädjande för somliga, eftersom inte alla tycker att Hoppes och Sweets luktar parfym. Solventerna vi har tittat på heter Choke Tube Cleaner, Carbon Killer samt Gun Cleaner & Degreaser.

De två förstnämnda kommer på burk och den sistnämnda på pumpflaska. Ingen aerosol här inte.

Dessutom har det testats en ammoniakförstärkt vattenbaserad kopparlösare, Copper Cutter, och en olja, också den på pumpflaska.

Chokerengöraren och koldödaren kommer som sagt på burk och är emulsioner som skall skakas före användning. Med burkarna följer ett antal trådfjädrar. På dessa fjädrar träs de delar som skall rengöras, varpå de sänks ned i burkarna och får ligga angiven tid.

Upp till 15 minuter i badet

Det ska ske två till 15 minuter, beroende på nedsmutsningsgrad.

Därpå tas de upp, torkas eller spolas av och oljas sedan in.

Båda medlen har vid provkörningarna visat sig mycket effektiva. Både plast-, bly-, och sotavlagringar formligen rinner av.

Bara i något fall av extrem vanvård har det behövts upprepad behandling och något lite skrubbning. Diverse halvautomatdelar, choker och annat har rengjorts med betydligt mindre arbetsinsats än vanligt. Koldödaren provades även på framkanten av en synnerligen snuskig revolvertrumma.

Behandlingen fick upprepas en gång, men både bly och sot försvann till sist utan större åthävor.

Extremt effektiva avfettare

Delar som är för stora att passa i burken gnids lämpligen in med medlet med en trasa eller nylonborste, varpå det får verka enligt anvisningarna. Båda medlen verkar vara extremt effektiva avfettare, så det är viktigt att följa rådet att olja in delarna efter avslutad rengöring.

Dock förstår jag inte riktigt vad som skiljer de två medlen åt, förutom färgen. De verkar göra varandras jobb ungefär lika bra. Medlen verkar också fungera bra som nitrosolventer för pipan.

Gun Cleaner & Degreaser är en mer allmänt användbar fettlösare som fungerar bra till mera normal avfettning.

Sweets skarpare och snabbare

Kopparlösaren har testats mot den beprövade Sweets 7.62. Båda är ju ammoniakbaserade och skulle således lösa koppar utan problem. Sweets upplevs dock som ganska mycket skarpare, och det tycks som om den verkar fortare än testprodukten.

Dock är Slip 2000 som kopparlösare betydligt mindre obehaglig att handskas med.

Det här är ntressanta produkter, värda att prova både för den late och kanske också för den miljömedvetne.

Prisexempel: 177 ml Choke Tube Cleaner och Carbon Cutter kostar cirka 100 kronor. 473 ml cirka 200 kronor.

Representant för Skandinavien är Taylor Outdoors i Norge.

Kontakta +47 920 80 444 eller

www.tayloroutdoors.no

för information om närmaste inköpsställe.