Sövd varg. Smittskyddsansvariga i varglänen har inte fått någon information att det kan finnas flyttvargar i deras län som inte har kontrollerats ordentligt när det gäller rabies och dvärgbandmask. (Arkivbild)
Sövd varg. Smittskyddsansvariga i varglänen har inte fått någon information att det kan finnas flyttvargar i deras län som inte har kontrollerats ordentligt när det gäller rabies och dvärgbandmask. (Arkivbild)

Smittskyddet vet inget om vargflytt

Om vargparet som flyttats från Norrbotten till Mellansverige bär på någon smittsam sjukdom är varken Smittskyddsinstitutet eller smittskyddsläkarna i de berörda länen informerade om vargflytten. Jakt & Jägare har frågat ansvariga på Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkarna, men ingen har fått någon information om vargflytten.

Det är smittskyddsläkarna i de berörda länen Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Uppsala och Stockholm som Jakt & Jägare sökt för att få veta om de fått någon information om att Naturvårdsverket har släppt ut flyttvargar, som sedan kan röra sig i deras län. Det handlar om ett vargpar som man inte med säkerhet vet om de kan sprida dvärgbandmask eller rabies.

Naturvårdsverket har tummat på de tidsregler som rekommenderats tidigare. Det går inte med säkerhet att avgöra om vargarna är rabiesfria och risken finns att också att de kan sprida dvärgbandmask.

”Vargarna övervakas”
Så här skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande om vargflytten.

”Vid flytten avmaskades vargarna mot dvärgbandmask samt märktes med GPS-halsband så att det går att övervaka vargarnas rörelser och beteende. Ett ändrat beteende kan tyda på rabies.” 

Även om vargarna är avmaskade kan de bära på mogna ägg av dvärgbandmask, som kan spridas upp till tre dygn efter en avmaskning.

Beträffande rabies skriver Smittskyddsinstitutet på sin hemsida så här om att sjukdomen har ökat i Ryssland:

Rekordmånga rabiessmittade djur
”I Moskvaregionen har antalet rabiesinfekterade djur ökat markant de senaste åren och antalet djur som verifierats under de första elva månaderna 2008 är det högsta på 25 år. Hittills i år har rabies påvisats hos 173 djur men den verkliga siffran är sannolikt större då mörkertalet tros vara stort.”

Vidare skriver Smittskyddsinstitutet beträffande risken för människor att smittas:

”Ryssland är ett av de få länder i Europa som har inhemska humanfall av rabies och i år har två av dessa rapporterats från Moskvaregionen.”

Ingen info från Naturvårdsverket
Anna-Lena Hammarin är mikrobiolog vid Sittskyddsinstitutet och ansvarig för rabiesanalyser vid institutet. Frågan är om Smittskyddsinstitutet fått någon information från Naturvårdsverket om att vargarna släppts ut i Mellansverige?

– Nej, jag har inte fått någon information om att vargar ska släppas ut och att de kan föra med sig smitta, säger hon.

Hon tror inte att risken är särskilt stor för att rabies ska kunna spridas från vargar till andra djur vid exempelvis slagna byten.

– Rabiesviruset är extremt känsligt utanför den cell det finns i och överlever inte länge i saliv på ett bytesdjur. Även om en räv skulle vara där och äta strax efter en smittad varg så tror jag risken är minimal att smittan sprids på det sättet. Rabies är känsligt för solens UV-ljus.

”Läst på SVA:s hemsida”
Per Follin, smittskyddsläkare i Västra Götaland:

– Nej, jag har inte fått någon information om smittoriskerna beträffande rabies om vargarna skulle planteras ut i Västra Götaland. Däremot har jag läst om dvärgbandmasken på SVA:s hemsida. Men det beror på att jag var inne på deras sida i ett annat ärende, säger han.

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Gävleborg:

– Nej, jag har inte kontaktats om att man eventuellt ska släppa ut vargar i länet och att de kan vara smittade.

”En fråga om riskbedömning”
– Med vilda djur finns det alltid risker för smitta men det är alltid frågan om en riskbedömning. Om vargarna ska släppas i Gävleborg tar jag gärna emot information om det och det antar jag i så fall skulle ske genom Smittskyddsinstitutets försorg, tillägger Signar Mäkitalo

Inger Andersson von Rosen, smittskyddsläkare i Uppsala län:

– Nej, vi har inte fått någon information om att det ska släppas ut några vargar i länet. Jag har heller inte hört av länsveterinären som i så fall borde ha kontaktat mig, säger hon.

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Västmanland:

– Till mig har det inte lämnat någon information från någon av våra nationella myndigheter om någon vargflytt till länet, säger han.