Snabb tillväxt av gråsälar

Gråsälstammen växer så det knakar. Under många år har tillväxten varit omkring åtta procent om året, men på senare år har det rört sig om 13 procent.

Enligt Sven-Gunnar Lunneryd, som återges i tidningen Svensk Jakt, är nu tillväxten så hög som den teoretiskt kan bli. Dessutom har man inte hittat en enda steril hona under 2000-talet.
Sterilitet var annars en effekt av den miljögiftpåverkan som sälarna utsattes för under 1900-talet. I början av 1980-talet fanns 2000–3000 djur i Östersjön. År 2000 uppgick antalet gråsälar till cirka 15 500 och 2005 uppskattades populationen till ungefär 22 000 individer.

18 miljoner till fiskare
Naturvårdsverket har nyligen fördelat drygt 18 miljoner kronor i skadeersättningar till fiskare i kustlänen. Fördelningen har skett efter fiskarnas egna loggböcker och beräknade fångstvärden från tidigare år. Skadorna görs framför allt av gråsäl, men också av knubbsäl.

Så här ser fördelningen av ersättningarna ut:
Stockholms län, 875 000 kronor.
Uppsala län, 1 368 000 kronor.
Södermanlands län, 610 000 kronor.
Östergötlands län, 260 000 kronor.
Kalmar län, 2 223 000 kronor.
Gotlands län, 1 400 000 kronor.
Blekinge län, 1 765 000 kronor.
Skåne län, 760 000 kronor.
Västra Götalands län, 988 000 kronor.
Gävleborgs län, 2 755 000 kronor.
Västernorrlands län, 2 070 000 kronor.
Västerbottens län, 1 558 000 kronor.
Norrbottens län, 1 425 000 kronor.

Vid årets skyddsjakt ska 230 gråsälar och 90 knubbsälar fällas.